Klart for økt utvinning i Nordsjøen

Klart for økt utvinning i Nordsjøen
Ekofisk sør skal utvides, bestemte Stortinget i dag. Bilde: Kjetil Alsvik

Torsdag vedtak Stortinget utvidelse av Ekofisk sør og Eldfisk ll og utbygging av feltene Knarr og Valemon.

Bellona anslår at utvidelsen og utbyggingen vil føre til en utslippsvekst på rundt 400.000 tonn CO2 i 2015.

Ved en elektrifisering av eksisterende felter hevder organisasjonen at utslippsreduksjonen vil bli på 420.000 tonn CO2 i 2020.

Dyr strømkabel

En elektrifisering av feltene betyr at det legges en strømkabel fra land til erstatning for gassturbinene som i dag forsyner installasjonene med strøm. Så langt har utbyggerne ansett at strøm fra land blir for dyrt.

SVs talsmann, Snorre Valen, trøstet seg med at elektrifisering av Ekofisk og Eldfisk vil bli vurdert på nytt.

KrF og Venstre uttrykte stor bekymring over utslippene av CO2. Partiene hevdet at det vil være umulig å få ned klimagassutslippene i Norge uten elektrifisering av sokkelen.

Norges eldste

Ekofisk Sør og Eldfisk ll har vært i produksjon siden henholdsvis 1971 og 1979. Ekofisk er Norges eldste felt.

Utvidelsen vil føre til at utvinningen fra feltene øker med om lag 470 millioner fat oljeekvivalenter.

Kostnadene er beregnet til henholdsvis 27,3 og 36,6 milliarder kroner.

2013

Vedtakene om utbygging av Knarr og Valemon ble banket gjennom uten særlig debatt.

Knarr ligger i den nordlige delen av Nordsjøen om lag 120 kilometer vest for Florø.

Planlagt oppstart er sent på året 2013. Driftsfasen er antatt å være på mellom 6 og 20 år.

Valemon, som er et gass- og kondensatfelt, ligger også i den nordlige delen av Nordsjøen.

Les mer om: