RIKSVEI 9

Klart for ny etappe på «Gul midtstripe til Hovden»

Denne gang skal det bygges 6 kilometer ny riksvei 9 på strekningen Byklestøylane-Hoslemo i Bykle kommune.

Parsell for parsell utbedres rv 9 gjennom Setesdal i retning mot Hovden. Denne gang er det 6 kilometer mellom Byklestøylane-Hoslemo som skal utbedres til 7,5 meters veibredde.
Parsell for parsell utbedres rv 9 gjennom Setesdal i retning mot Hovden. Denne gang er det 6 kilometer mellom Byklestøylane-Hoslemo som skal utbedres til 7,5 meters veibredde. Foto: Google Maps
24. apr. 2023 - 13:11

Den nye veitraseen følger omtrent i dagens trase, med noen unntak hvor veilinjen skal rettes ut, heter det i utlysningen fra Statens vegvesen.

Les også

I morgen er Jimmy Nore & Sønn i gang med å utvide denne delen av riksvei 15

Gul midtstripe fra Kristiansand til Hovden

Prosjektet er en del av et større prosjekt som har som mål å bygge vei med tilfredsstillende standard og veibredde for å få gul midtstripe på hele rv. 9 fra Kristiansand til Hovden.

Formålet med prosjektet er å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten ved å utbedre kurver, etablere mykt sideterreng, øke veiens bæreevne og bedre siktforholdene.

Arbeidet vil bestå av blant annet masseflytting, sprengning, rørlegging (trekkerør,
stikkrenner og noe langsgående drenering), asfaltarbeider og rekkverksarbeid. I prosjektet inngår også plateskifte på Hoslemo bru.

Det skal etableres to nye busslommer ved avkjøring til Glidbjørg, samt to kantstopp ved Byklestøylane. Eksisterende busslomme ved Hoslemo skal ikke gjøres noe med. Det skal heller ikke gjøres noe ved eksisterende rasteplass på Skarsmo, som ligger innenfor anleggsområdet, utover å tilpasse avkjøringer til ny vei.

Fjellnabber skal bort

  <i>Foto:  Jarle Skoglund</i>
  Foto:  Jarle Skoglund

Statens vegvesen opplyser at det i tillegg skal utføres noen mindre arbeider med utbedring av sideterreng langs rv. 9 på en strekning mellom 1 og 3 km sør for Byklestøylane. Det skal der sprenges bort flere fjellnabber, og ferdig sprengt fjellskjæring skal tilbakefylles med løsmasser for å sikre mykt sideterreng. Steinen som sprenges fra sideterrenget skal brukes innenfor hovedarbeidsområdet fra Byklestøylane-Hoslemo.

Én av fjellskjæringene som skal sprenges bort har en høyde på ca. 20 meter og er planlagt brukt som sidetak i prosjektet. Her er det prosjektert med et utvidet profil, og det er lagt opp til at det skal hentes ut stein til blant annet knusing av forsterkningslag og bærelag i prosjektet.

Dette er litt om mengdene i prosjektet:
- Gravevolum (jord-/løsmasser): 69 000 fm3
- Sprenging (inkl. dypsprenging): 67 000 fm3 (inkluderer ca. 47 000 fm3 for
sideterreng/i sidetak sør for Byklestøylane)
- Steinfylling: 45 000 am3
- Forsterkningslag: 30 000 am3
- Bærelag Fk: 9 500 am3
- Bærelag Ak: 2 400 am3
- Asfalt: 45 000 m2 (pr. lag)
- Kabelgrøft: 6000 m
- Stikkrenner: 1000 m
- Rekkverk: 1700 m
- Fanggjerde: 180 meter
- Plateskifte Hoslemo bru

Frist for å gi tilbud på oppdraget er satt til 23. mai.

Les også

E39 Rogfast: Rekordtunnelen skal leve i hundre år

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.