NYHETER

Klart for ny E6 i Oppdal

En langvarig ørkenvandring i Oppdal sentrum er over. Traséen for ny E6 gjennom tettstedet er endelig fastlagt. Prosjektet er delt i tre entrepriser. Den første har anbudsfrist 4. juli.

Kåsabrua i bakgrunnen er en buebru med bærende konstruksjoner i limtre. Den skal føre en lokalveg over E6 og Dovrebanen. De som vil bygge den, må gi anbud innen 4. juli. (Ill.: Statens vegvesen)
Kåsabrua i bakgrunnen er en buebru med bærende konstruksjoner i limtre. Den skal føre en lokalveg over E6 og Dovrebanen. De som vil bygge den, må gi anbud innen 4. juli. (Ill.: Statens vegvesen)
28. mai 2013 - 13:05

Første oppdrag gjelder konstruksjoner. Vegvesenet vil ha pris på en 55 meter lang limtrebru over ny E6 og Dovrebanen, en 44 meter lang betongbru i veglinjen, og en kulvert for en turveg under ny E6.

Neste oppdrag gjelder vegbygging sør for Oppdal sentrum. Det går ut senere i år. Det siste gjelder vegbygging i sentrum. Det går ut neste år.

Oppdal kommune ligger langt sør i Sør-Trøndelag. E6 går fortsatt tvers gjennom kommunesentret mange år etter at de fleste andre tettsteder har blitt avlastet med omkjøringsveger.

E6 deler Oppdal sentrum i to. Det er butikker på begge sider av vegen, og fotgjengere krysser mange steder. Sør for sentrum er det tett randbebyggelse og mange farlige, uoversiktlige avkjørsler.

Uenighet om trasévalget er årsaken til at ingenting har skjedd - før nå. Den nye E6-strekningen blir tre kilometer lang. Den skal gå på sørøst-siden av nåværende E6 like ved jernbanen. Det blir ikke en omkjøringsveg i vanlig forstand. Den nye traséen ligger ikke langt fra gamle E6, avstanden er ca. 200 meter på det meste. Avstanden til bebyggelsen blir heller ikke lang, men det blir ingen direkte avkjørsler fra den nye E6. Tre rundkjøringer vil sikre forbindelsen mellom europavegen og det øvrige vegnettet.

Prosjekteringen er utført av Rambøll. De totale omkostningene er beregnet til vel 300 millioner kroner, som vil bli bevilget over statsbudsjettet. Veganlegget skal være ferdig høsten 2015.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.