IKT

Klart for Internettiøren

12. okt. 2000 - 13:59

Selv om mange har startet små handelsportaler med varierende spesialiseringsgrad, er det mye som tyder på at det er de store aktørene som vil dominere dette området. Tyske SAP og amerikanske Oracle satser på å bli sentrale aktører. Dermed får de åpnet nye markeder og kan selge mer av sine vanlige produkter.

Markedsplassene på Internett vil forenkle internasjonal handel både mellom bedrifter og innen store internasjonale konsern. Elektronisk handel vil øke kvaliteten og redusere mulighetene for feil og dobbeltarbeid, i tillegg til at det er mye tid å spare. Slike markedsplasser vil spille en stadig viktigere rolle for salg av ingeniørtjenester.

Ingeniørmarked

SAP står bak en rekke markedsplasser på Internett for flere bransjer. Selskapet har satset på Internett gjennom portalkonseptet mySAP.com. Nå åpner de en elektronisk markedsplass rettet direkte mot ingeniørenes behov. Den har fått navnet ec4ec.com, som står for e-commerce for engineering components.

Til forskjell fra andre markedsplasser, vil ec4ec.com åpne for elektronisk handel med komplekse, ustandardiserte produkter og tjenester. Den skal dekke hele anskaffelsesprosessen fra forespørsler, tilbud og kontraktsforhandlinger og til samarbeid rundt ingeniørtjenester etter at kontrakten er tegnet.

For å gi den nye ingeniørmarkedsplassen en god start, har SAP etablert den sammen med Babcock Borsig AG og mg technologies. De er meget tunge aktører hver med rundt 40.000 ansatte. Begge selskapene vil gjøre alle sine produkter og tjenester tilgjengelig her og gjøre sine innkjøp via denne markedsplassen. Omsetningsvolumet til disse aktørene vil i neste omgang trekke til seg flere brukere.

Vil ha store brukere

– Til å begynne med vil ec4ec.com eies av Babcock Borsig, mg technologies og SAP, men vi ønsker å få inn store brukere som eiere, som for eksempel Kværner, Aker og ABB, sier løsningsrådgiver Rikard Kinn i SAP Norge AS. SAP vil levere programvaren som benyttes av denne og andre markedsplasser. Den norske leverandørindustrien er målgruppen.

Babcock Borsig har tenkt å ta sin egen medisin gjennom å bruke ec4ec.com aktivt. Gisbert Rühl, som sitter i konsernets styre, har uttalt at de håper å spare i overkant av 400 millioner kroner allerede neste år ved å bruke portalen. Det beløpet er en innsparing på syv prosent av innkjøpsvolumet som passerer markedsplassen.

Tre tilgangsområder

ec4ec.com har tre tilgangsområder. Det ene er åpent og gratis for alle. Her ligger registreringsfunksjoner og en elektronisk oppslagstavle der åpne forespørsler kan legges inn.

Selgers område, som krever registrering, gir tilgang til sikker kommunikasjon med kjøper, og dekker funksjoner som utarbeidelse og innlevering av tilbud, deltagelse i kontraktsforhandlinger og engineering samarbeid.

Kjøpers område, som også krever registrering, gir funksjonalitet for å utarbeide forespørsel, gjennomføre kontraktsforhandlinger og inngå elektronisk engineering-samarbeid med valgte leverandør. Forespørsler kan være rettet mot utvalgte leverandører eller lagt ut på fritt tilgjengelige oppslagstavler.

Ingeniørsamarbeid

ec4ec.com vil basere seg på funksjonalitet fra mySAP.com. Et eksempel er engineering-handelsfunksjonaliteten.

Et produkt, slik som en pumpe, har en rekke parametere som er interessante for ingeniører. Det kan være ytelser, vekt, dimensjoner, flenser og legering som er avgjørende.

– I alle design- og byggeprosesser der flere parter er involvert, er det viktig å kommunisere slike data effektivt på flere nivåer. På tross av store datamengder må endringer formidles raskt fra oppdragsgiver til leverandører og underleverandører. Tradisjonelle prosjekter bruker mye tid på å administrere endinger av konstruksjoner og forutsetninger.

Bedrifter som bruker SAPs kjernesystem kan involvere både kunder og leverandører i et samarbeid om ingeniørtjenester, uten at disse trenger å ha systemet. Bedriften gjør teknisk informasjon tilgjengelig for sine partnere over Internett i en mappestruktur. Slike mapper kan inneholde stykklister, tegninger, CAD-filer, tekstdokumenter og prosjektplaner. Samarbeidspartnerne bruker en vanlig nettleser for å lese dem, merke av endringer og eventuelt legge til nye dokumenter.

SAP-systemet administrerer det hele og fører en logg over alt som gjøres og hvem som utfører arbeidstrinnene. Mye av arbeidet som utføres i prosjekter hvor det skal gjøres endringer, går ut på å kommunisere med alle som er involvert i prosessen og holde styr på alle revisjonene. Et slikt system sparer mye av den tradisjonelle dokumentadministrasjonen og revisjonskontrollen. Arbeidet blir i tillegg sikrere.

– Mange bedrifter som gjør konstruksjon og utvikling i Norge, får produktene produsert i utlandet. Vår løsning vil være nyttig for disse. Her kan bedrifter med ulike systemer samarbeide. Dermed blir det enklere å jobbe mellom bedrifter og over landegrenser, sier Kinn.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.