NYHETER

Klart for fire felt mellom Hop og Sørås

I 1983 ble riksveg 580 i Bergen mellom Hop og Sørås åpnet med to felt. Ved siden av vegen var terrenget planert for framtidig utvidelse. I 22 år har det planerte området ligget brakk. Nå kommer det til nytte, utvidelsen til fire felt er sendt ut på anbud med frist 8.juni.

I april 2007 får riksveg 580 fire felt mellom Hop og Sørås - 24 år etter at to-feltsvegen ble åpnet.
I april 2007 får riksveg 580 fire felt mellom Hop og Sørås - 24 år etter at to-feltsvegen ble åpnet. Bilde: Ill.: Statens vegvesen
18. apr. 2005 - 12:38

Behovet for fire felt er absolutt til stede. 28 000 kjøretøyer bruker vegen mellom Hop og Sørås hver dag. Manglende kapasitet på vegene nærmere sentrum er forklaringen på at det ikke det ikke er gjort noe med denne strekningen tidligere. Før Fjøsangerkrysset var utbedret og vegen mellom Fjøsanger og Hop hadde fått fire felt, hadde det liten hensikt å gå løs på Hop-Sørås. Begge disse tiltakene er gjennomført i løpet av siste halvannet år.

Utvidelsen til fire felt finansieres med statlige bevilgninger. Penger fra bomringen kan ikke brukes, de skal bare gå til ordinære riksveger. Selv om vegen mellom Hop og Sørås har det høyst ordinære riksvegnummeret 580, regnes den som en del av en framtidig stamveg fordi den vil inngå i ny E 39 mellom Bergen og Os når denne en gang kommer.

Vegvesenet sendte ut veiledende kunngjøring om prosjektet i begynnelsen av februar. For kort tid siden gikk det ut på anbud. Anbudsfristen går ut i begynnelsen av juni.

Oppdraget er omfattende. Den som får kontrakten skal blant annet bygge en 71 meter lang bru og gjøre ferdig nordgående løp av den 500 meter lange Trollhaugtunnelen. Dette løpet er bare råsprengt.

For øvrig omfatter entreprisen legging av forsterkningslag, bærelag og dekke der vegen ikke går på bru eller i tunnel. På deler av strekningen ble forsterkningslaget lagt ut i forbindelsen med planeringen, men dette holder ikke lenger mål. Etter at naturen har gått sin gang i 22 år, har det blitt mye jord og humus i steinmassene. Forsterkningslaget må derfor skiftes ut.

Utvidelse av vegtraséen inngår ikke i oppdraget. Selv om den ble planert allerede på 80-tallet, tilfredsstiller den dagens krav til bredde. Midtdeleren er fem meter bred, det er fullt akseptabelt i 2005.

Den nye kjørebanen skal være ferdig til sommeren 2006. Da skal den overta trafikken i begge retninger mens dagens veg blir utbedret. Vann- og frostsikring i tunnelen skal skiftes ut, og elektroanlegget skal oppgraderes. Der vegen går i dagen, skal sidearealene utbedres for å møte dagens sikkerhetskrav, og alle rekkverk vil bli skiftet ut. Geometrien behøver man ikke gjøre noe med. Vegen har ensidig tverrfall, i motsetning til mange andre gamle veger som er anlagt med tanke på framtidig utvidelse

Alt arbeid på de to kjørebanene samles i en entreprise. I tillegg skal det gjennomføres en omfattende støyisolering på husene langs vegen. Kravene er atskillig strengere nå enn de var på 80-tallet, og over 100 hus langs vegen må isoleres mot støy. Dette arbeidet går ut på egen entreprise.

De totale omkostningene er beregnet til ca. 150 millioner kroner. Arbeidet skal være ferdig i april 2007.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.