Klart for elektro i Streketunnelen

Klart for elektro i Streketunnelen
Den stiplete linjen i fjellsiden viser Streketunnelen slik den vil gå når den er forlenget. De som vil montere elektrisk utstyr i forlengelsen, må gi anbud innen 19. januar. Ill.: Statens vegvesen

Streketunnelen inngår i fylkesveg 60 i Stranda kommune. Den var opprinnelig 1 289 meter lang. Nylig ble den forlenget mot sør til 1 995 meter for å gi trafikantene bedre beskyttelse mot ras. Åpningen av den forlengete tunnelen ble markert 17. juni i år.

I høst begynte arbeidet med å forlenge tunnelen mot nord. Den nye strekningen er 1 850 meter lang. Oppdraget som er utlyst omfatter elektro- og SRO-installasjoner og utstyr for radiokommunikasjon og ventilasjon.

Den som får kontrakten skal blant levere og montere inntil 10 impulsventilatorer, 15 nødstasjoner, 15 underfordelinger, armaturer for belysning og ledelys og bom for stenging av tunnelen.

Det skal også monteres veglys på en 500 meter lang dagstrekning mellom Streketunnelen og Ljønibbetunnelen. Vegen har ikke så stor trafikk at den er belyst utenom tunnelene, men når avstanden mellom to tunneler er så kort som i dette tilfellet, skal den ha veglys.

Anbudsbefaring finner sted 12. desember. Høsten 2013 er forlengelsen fullført. Da blir Streketunnelen 3 792 meter lang.

Skanska har hovedentreprisen på tunnelforlengelsen. Elektroinstallasjonene er prosjektert av Cowi.

Les mer om: