Klart for el-installasjon på T-forbindelsen

Klart for el-installasjon på T-forbindelsen
Karmøytunnelen er markert med stiplet rød linje. Her skal det meste av elektroarbeidet utføres. Ill.: Statens vegvesen

Det meste av arbeidet skal utføres i den undersjøiske Karmøytunnelen. Den har et 7 887 meter langt hovedløp. Fra en rundkjøring 50 meter under havnivået går det en 1 163 meter lang arm. Profilet både i hovedløpet og armen er T 11,5.

Entreprisen omfatter også den 693 meter lange Husafjelltunnelen og den 263 meter lange Spannavardentunnelen som begge har profil T 9,5, pluss vel en mil veg i dagen.

I entreprisen inngår prosjektering, levering og montering av blant annet 94 km sterkstrømkabel, 24,4 km fiberkabel og 9,5 km utstrålende antennekabel, ca. 1 950 lysarmaturer, 57 nødstasjoner, 15 tavlerekker, 199 innvendig belyste skilt, 8 automatiske bommer og 148 overvåkningskameraer.

Den som får kontrakten skal også montere impulsventilatorer i Karmøytunnelen. Levering av disse er ikke med i denne entreprisen.

Innen 15. februar 2013 må jobben være gjort. Åpning av T-forbindelsen er planlagt i mai samme år.

Les mer om: