Klart for Ekofisk-utbygging

Klart for Ekofisk-utbygging
Olje- og energidepartementet har godkjent PUD for Ekofisk Sør og Eldfisk II. Bilde: Kjetil Alsvik

Investeringene knyttet til plan for utbygging og drift (PUD) av Ekofisk Sør og Eldfisk II er på over 65 milliarder kroner. Ekofisk-feltet har vært i produksjon i 40 år, og planene for utbygging legger til rette for 40 nye år med olje- og gassproduksjon fra området.

– Dette er et gigantisk industriprosjekt som vil gi store verdiskapnings- og sysselsettingseffekter. Det har stor betydning for norsk leverandørindustri, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe i en melding.

Utvider Ekofisk for 65 milliarder

Ny plattform og brønner

PUD for Ekofisk Sør består av bygging av en ny brønnhodeplattform, ny havbunnsbasert vanninjeksjonsinnretning og boring av 44 nye brønner.

PUD for Eldfisk II omfatter en oppgradering av eksisterende innretninger, bygging av nytt boligkvarter, nytt prosessanlegg og boring av 42 nye brønner.

Må vente lenge på nye sengeplasser

Øker med 470 millioner fat

De to prosjektene vil etter planen øke utvinningen fra Ekofisk- og Eldfisk-feltet med over 470 millioner fat oljeekvivalenter innen 2028.

Ekofisk som feltkompleks har siden åpningen i 1971 produsert 5,4 milliarder fat oljeekvivalenter. Feltområdet består av Ekofisk, Eldfisk, Embla og Tor. ConocoPhillips er operatør for feltet.

Supplybåt traff Ekofisk

Aker Solutions fikk Ekofisk-topside

Les mer om: