ARKIVNYHETER

Klart for Dalsfjordsambandet

Hengebrua over Dalsfjorden erstatter fergesambandet Dale-Eikenes i desember 2013. Tilstøtende veger er sendt ut på anbud med frist 9. juli.
Hengebrua over Dalsfjorden erstatter fergesambandet Dale-Eikenes i desember 2013. Tilstøtende veger er sendt ut på anbud med frist 9. juli. Bilde: Ill.: Arkitekt Rolf Gulbrandsen

Dalsfjordbrua skal erstatte fergesambandet Dale-Eikenes i Sunnfjord. Fjellsidene på begge sider av fjorden er stupbratte, og en god del av de tilstøtende vegene må gå i tunnel. På nordsiden av fjorden kommer den 1,6 km lange Steiehalstunnelen, på sørsiden den 2,1 km lange Nishammertunnelen. Begge får T 8,5-profil. Den 500 meter lange Eikenestunnelen skal strosses fra T 8 til T 11,5 av hensyn til sikten.

Entreprisen omfatter også anlegg av 5,2 meter veg i dagen og sprenging for fundamentene til Dalsfjordbrua.

Hvis alt går etter planen er Dalsfjordsambandet fullført i desember 2013, men fristen for ferdigstillelse av tilstøtende veger går ut et år tidligere. Årsaken er at bruentreprenøren trenger vegene for å få bedre adkomst til byggeplassen.

Dalsfjordbrua er en hengebru med et 523 meter langt hovedspenn. Brubyggingen sendes ut på anbud i august.

Les mer om: