Klart for 1,5 km firefelts - til 250 mill. kroner

Samferdselsdepartementet støtter Rogaland fylkeskommune i oppstart av 1,5 km firefeltsveg i Stavanger og Sola - uten av Stortinget har godkjent bompengefinansieringen.

Riksveg 509 Sømmevågen – Sola skole blir en ny firefelts veg, med gang- og sykkelveger på begge sider
Riksveg 509 Sømmevågen – Sola skole blir en ny firefelts veg, med gang- og sykkelveger på begge sider Bilde: Statens vegvesen
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
29. apr. 2016 - 14:44

Bakgrunnen er Rogaland fylkeskommunes ønske om at prosjektet Riksveg 509 Sømmevågen – Sola skole skal starte opp før vedtak i Stortinget om delvis bompengefinansiering av Bypakke Nord-Jæren. Det er hensynet til den vanskelige sysselsettingssituasjonen i fylket som er begrunnelsen for utålmodigheten fra landsdelen.

Og i dag sluttet altså Samferdselsdepartementet seg til ønsket fra Rogaland fylkeskommune om å få forskuttere utbyggingen av prosjektet.

 

250 millioner kroner

Riksveg 509 Sømmevågen – Sola skole blir en ny firefelts veg, med gang- og sykkelveger på begge sider, på en ca 1,5 km lang strekning i kommunene Stavanger og Sola.

Kostnadene for prosjektet er beregnet til 250 millionar 2015-kroner. Prosjektet er forutsattt finansiert innenfor den kommende Bypakke Nord-Jæren, som del av Transportkorridor vest.

 

Forutsetter kompensasjon

Samferdselsdepartementets begrunnelse for dette finansielle krumspringet er at forskutterte midler kan refunderes med bompenger fra Bypakke Nord-Jæren, under forutsetning om at Stortinget slutter seg til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av pakka.

Skulle Stortinget imidlertid si nei til bompengefinanseiringe av Bypakke Nord-Jæren, legger Samferdselsdepartementet til grunn at forskutterte midler blir refundert med statlige midler når videre utbygging av Riksveg 509 Transportkorridor vest blir tatt opp til bevilgning. Refusjonen vil i så fall skje uten kompensasjon for renter og prisstigning.  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.