E10 HÅLOGALANDSVEGEN

Klarsignal fra Stortinget for OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen - lyses ut i løpet av mai

Stortingsvedtaket i dag sikrer penger til bygging av prestisjeprosjektet E10 Hålogalandsvegen. Statens vegvesen starter derfor tilbudskonkurransen i løpet av mai 2021.

OPS-prosjektet mellom Sortland, Kvæfjord, Tjeldsund, Lødingen og Harstad er kostnadsberegnet til om lag 9,3 milliarder kroner.
OPS-prosjektet mellom Sortland, Kvæfjord, Tjeldsund, Lødingen og Harstad er kostnadsberegnet til om lag 9,3 milliarder kroner. Foto: Statens vegvesen
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
11. mai 2021 - 16:45

Det nye veianlegget mellom Sortland, Kvæfjord, Tjeldsund, Lødingen og Harstad er kostnadsberegnet til om lag 9,3 milliarder kroner. 11. mai vedtok Stortinget å finansiere prosjektet og har tidligere bestemt at E10 Hålogalandsvegen delvis skal betales med bompenger.

Prosjektet skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid ( OPS ). Staten bidrar med fem milliarder kroner de første seks årene. Byggetiden forventes å være på 6-7 år. OPS-selskapet som vinner kontrakten forplikter seg til å prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde veganlegget i 25 år. Den øvre ramme for investeringer og drift av prosjektet er på hele 18,3 milliarder kroner.

Vedlikehold og rassikring må prioriteres i Nasjonal transportplan, mener NAF.
Les også

Fylkesveiene: Forfall og rassikring vil koste 166 milliarder

Konkurranse med forhandlinger

Statens vegvesen opplyser at for å bli forhåndsgodkjent til å delta i konkurransen (prekvalifisert), må selskapene vise at de økonomisk og organisatorisk er robuste nok til å håndtere utbyggingen og drifte veganlegget i 25 år. Utbygger, Statens vegvesen, vil velge ut inn til tre selskap som får gi tilbud på oppdraget.

Anskaffelsen vil bli gjennomført med forhandlinger der Statens vegvesen vil fastsette de endelige rammene for prosjektet. Det legges opp til at kontrakt inngås og byggingen kan starte i 2023. Hålogalandsvegen kan da stå ferdig i 2029.

Aktor Sigbjørn Arneberg ba onsdag om at rettssaken skulle utsettes. Dommeren var enig.
Les også

Pauser Killingmo-rettssaken – må sjekke bevismaterial

Pilotprosjekt for grønnere bygging

Prosjektet er et av vegvesenets fire pilotprosjekt for fossilfrie anleggsplasser. Målet er blant annet å halvere mengden CO2 utslipp i byggeperioden. Kontrakten vil blant annet inneholde:

  • Et tallfestet minimumsnivå av klimagassreduksjon.
  • Krav til forpliktende klimagassbudsjett med bonus- og sanksjonsordninger.
  • Sikre mulighetene for ytterligere CO2-reduksjoner undervegs i kontraktsperioden.
  • Gjennomgående fokus og krav til bærekraftig gjennomføring, koblet opp mot FNs bærekraftmål.
  • Premiering av innovativ gjennomføring som kan gi ytterligere klima- og miljøgevinster.

Raskere, kortere og tryggere

Hensikten med prosjektet er å binde Hålogalandsregionen tettere sammen, både for næringslivet og befolkningen. Det skal gjøres ved å bedre fremkommeligheten og gi vesentlig redusert reisetid på E10/riksvei 85/riksvei 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes.

E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn blir kortet inn med om lag 30 km, og reisetiden på strekningen blir redusert med om lag 39 minutter.

Prosjektets innhold

OPS-prosjektet E10/riksvei 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt omfatter:

  • Totalt 82 km tofelts veg, fordelt på 35 km ny veg i eksisterende trase, 27 km tunneler og 20 km veg i ny trase.
  • En rekke mindre konstruksjoner for å sikre veien mot flom, skred og rasfare.
  • Etablering av bl.a. kollektivtrafikktiltak, en stor rasteplass, døgnhvileplass, utfartsparkeringer, gang- og sykkelveger, samleveger for avlastet vegnett, tilkoplinger til eksisterende veg, nye kryssløsninger og sanering av private avkjørsler.
Fellesprosjektet ny E16 og jernbane Arna-Stanghelle utenfor Bergen er regjeringens nest mest kostbare NTP-lovnad så langt.
Les også

Dette er milliardprosjektene

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.