ARKIVNYHETER

Klarsignal for riksveg 80 mellom Løding og Vikan

- Ny riksveg 80 mellom Løding og Vikan gir trafikantene tryggere veg, med bedre standard og kortere reisetid. Utbyggingen fører også til samanhangende gang- og sykkelveg mellom Tverlandet og Bodø sentrum. Anleggsarbeidet kan ta til i sommar. Jeg håper at den nye vegen kan åpnes for trafikk i slutten av 2013, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Et forslag om utbygging og finansiering av riksveg 80 Løding – Vikan i Bodø kommune ble lagt fram i statsråd i dag.700 meter lang bru

Prosjektet omfatter bygging av ca 2,1 kilometer ny veg, inkludert den 700 meter nye Tverlandet bru mellom Løding aust for Hopsfjorden og Vikan industriområde vest for Hopsfjorden. Den nye brua vil korte inn vegen mellom Løding og Bodø med om lag to kilometer og fjerne en rasutsett strekning ved Hopshamran. Bygging av 2,8 kilometer gang- og sykkelveg er òg en del av prosjektet.Også midtrekkverk

Brua får fire felt og midtrekkverk, mens det blir tofelts veg på begge sider av Hopsfjorden. Løsningen med fire felt på brua har sammenheng med at trafikken er venta å variere vesentleg i løpet av levetida til brua. Dersom brua blir bygd med to felt, vil det være vanskelig og dyrt å utvide brua til fire felt på et senere tidspunkt, eller alternativt å bygge ei ny bru.

Prosjektet har en samlet kostnadsramme på 629 millionar 2011-kroner. I tråd med lokale ønsker og vedtak skal utbyggingen finansieres ved en kombinasjon av statlige bevilgninger og bompenger.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.