NYHETER

Klarsignal for ny Stavanger-tunnel til 2,4 milliarder

Regjeringen har gitt klarsignal til oppstart av Eiganestunnelen i Stavanger til neste år. Prosjektet til 2,9 milliarder kroner skal stå ferdig i 2017.

ill. Statens vegvesen
ill. Statens vegvesen
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
16. nov. 2012 - 12:03

- Utbyggingen av E39 Eiganestunnelen vil gi økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet og fører til at Stavanger blir avlastet for gjennomgangstrafikk. Anleggsarbeidet tar til i 2013, og den nye vegen skal åpnes for trafikk i 2017. Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med forslag fra regjeringen om utbygging og finansiering av prosjektet E39 Eiganestunnelen i Stavanger, etter at forslagenå har passert statsråd.

 

3,7 km lang tunnel

Prosjektet omfatter bygging av fem kilometer firefelts veg utenom Stavanger sentrum og fram til Smiene nord for sentrum, medregnet en 3,7 kilometer lang tunnel. Utbyggingen fører også til at deler av dagens E39 blir lagt i tunnel, mens andre deler av dagens veg blir utvidet til fire felt.  

Nær en kilometer av strekningen er felles med Hundvågtunnelen i vegprosjektet ”Riksveg 13 Ryfast”. Den framdriften som det nå legges opp til for E39 Eiganestunnelen betyr at man holder den planlagte framdriften for Ryfast-prosjektet.

 

Halvparten bompenger

Kostnadene for E39 Eiganestunnelen er nå anslått til 2,44 milliarder kroner 2012-kroner, og skal finansieres ved en kombinasjon av 1,23 milliarder kroner i statlige bevilgninger og 1,21 milliarder kroner i bompenger fra Nord-Jærenpakken.

I kostnadsanslaget er det innarbeidet et påslag som følge av kommende endringer i merverdiavgiftsloven: Regjeringen har – i forslag til statsbudsjett for 2013 - lagt til grunn at ordningen med fritak for merverdiavgift for tjenester som gjelder offentlig veg, skal oppheves fra 1. januar 2013. Det er også lagt til grunn at opphevingen av dette ”vegfritaket” ikke skal få virkninger for bompengeinnbetalingene fra trafikantene. Økningen i kostnadsanslaget for E39 Eiganestunnelen, som følge av endringer i bestemmelsene for merverdiavgift, skal derfor fullt ut finansieres med statlige midler.   

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.