Klarsignal for Norvarg

Klarsignal for Norvarg
Bilde: North Energy

Total E&P Norge AS har fått samtykke til leteboring av brønn 7225/3-1. Brønnen skal bores i et relativt umodent område.

Boret skal helt ned til 4000 meter, eller 100 meter inn i bergarter av perm alder med over 250 millioner år gamle sedimenter. otal er operatør i lisensen med en andel på 40 prosent, mens Det norske, Rocksource og North Energy har en andel på 20 prosent hver.

Les også: Trengs mange Skrugard-er

Rocksource opererer med en funnsannsynlighet på over 50 prosent i prospektet, og estimerer at et funn kan være 270 millioner fat oljeekvivalenter. North Energy regner med at brønnen har en funnsannsynlighet på 29 prosent. Selskapet forventer at et funn kan være på 219 millioner fat oljeekvivalenter.

Letebrønnen ligger i lisens 535, 296 kilometer nordvest for Hammerfest. I nabostrukturen Ververis litt øst for prospektet er der gjort et funn i trias sander. Sørvest for Norvarg er det også gjort funn i trias sander i den såkalte Arenaria strukturen.

Brønnen skal bores av "West Phoenix", som opereres av Seadrill, og skal ta fra mellom 97 og 139 dager. Vanndypet på stedet er 377 meter.

Les også:

Les mer om: