NYHETER

Klarsignal for Hålogalandsbrua

Regjeringen har gitt grønt lys for oppstart av E6 Hålogalandsbrua. Brua vil forkorte E6 mellom Narvik og Bjerkvik med 18 km og reisetiden med 15-20 min. Prosjektet vil være et løft for hele landsdelen.

Redaksjonen Våre Veger
29. mai 2012 - 09:02

Dette sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med regjeringens forslag om finansiering og utbygging av den 1533 meter lange Hålogalandsbrua på E6  mellom Narvik og Øyjord i Narvik kommune i Nordland.

Prosjektet omfatter også skredsikring av dagens E6/E10 på strekningen Trældal – Leirvik, nord for Rombaken.

Regjeringen foreslår dessuten nedlegging av Narvik lufthavn, Framnes, i 2016, samtidig med åpningen av Hålogalandsbrua. Nedleggingen av lufthavnen er en forutsetning for bygging av brua og er i tråd med lokale vedtak og avklaringer.

Når den regionale flytrafikken samles på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, der det i dag også er flyruter til Sør-Norge, vil Evenes styrke sin rolle som transportknutepunkt i regionen.

 

18 km kortere

Den nye brua vil erstatte Rombaksbrua som hovedforbindelse mellom Narvik og Bjerkvik. For trafikantene betyr dette 18 kilometer redusert kjøreavstand mellom Narvik og Bjerkvik og 15-20 minutter kortere kjøretid. Avstand og kjøretid mellom Narvik og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes reduseres tilsvarende. Med den nye brua blir avstanden Narvik – Evenes 57 kilometer og kjøretiden om lag 50-55 minutter, mot 75 kilometer og 1 time og 10 minutter i dag.

Prosjektet E6 Hålogalandsbrua, medregnet skredsikring av E10 Trældal – Leirvik, er beregnet til å koste i alt 2480 millioner 2012-kroner.

I tråd med lokalpolitiske vedtak skal prosjektet finansieres ved en kombinasjon av statlige midler, bompenger og et mindre tilskudd fra Narvik kommune.

 

Anleggstart i løpet av høsten

Det legges opp til anleggsstart i løpet av høsten 2012. Brua skal etter planen åpnes for trafikk i 2016, mens skredsikringstunnelen ventes åpnet for trafikk i 2014. 

Hovedprosjektet E6 Hålogalandsbrua, med i alt 6,4 kilometer tilførselsveger, starter ved Ornes like nord for Narvik sentrum og går nedenfor Ofotbanen via en 220 meter lang tunnel til Karistranda. Herfra bygges en 1533 meter lang hengebru over utløpet av Rombaken til Øyjord. Brua får en samlet bredde på 13,8 meter, medregnet 3 meter gang- og sykkelveg. Midtspennet er 1145 meter langt, og seilingshøyden blir på 40 meter. På Øyjordsiden går deler av ny veg gjennom en 300 meter lang tunnel til Stormyra, der den knyttes til dagens E6/E10.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.