Cruise nullutslipp RCCL Carnival

Klarer ikke nullkrav: Cruiserederi vil fase inn biodrivstoff raskere

Sjøfartsdirektoratet vil utsette nullutslippskrav for skip som skal inn i Verdensarvfjordene. RCCL er enig, men vil heller pushe på biodrivstoff.

Future of the Fjords er elektrisk og tar 400 passasjer på norsk vannkraft mellom Flåm og Gudvangen,  inn og ut av Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden.
Future of the Fjords er elektrisk og tar 400 passasjer på norsk vannkraft mellom Flåm og Gudvangen, inn og ut av Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden. (Foto: TU)

Sjøfartsdirektoratet vil utsette nullutslippskrav for skip som skal inn i Verdensarvfjordene. RCCL er enig, men vil heller pushe på biodrivstoff.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Sjøfartsdirektoratet tror ikke teknologien er moden og vil utsette nullutslippskrav til skip i Verdensarvfjorder fra 2026 til 2030.

Verdens nest største cruiserederi, RCCL, er enig i at teknologien ikke vil være moden for de store skipene med 4.000-6.000 passasjerer.

Men i stedet for å utsette krav, bør de skjerpes, forutsatt at biodrivstoff kan godtas, mener RCCL.

– Det er helt usannsynlig at vi kan ha helt CO₂-fri seilas inn i norske fjorder med våre store cruiseskip i 2026. Sett heller krav til innblanding av biodrivstoff, direktør for marin teknologi, Tor E. Svenssen i Royal Caribbean Cruises Ltd. til TU.

Les også

Markedsdominans

Tor E. Svenssen i det Florida-baserte selskapet med norsk opprinnelse, sier at det er bra at det stilles krav, men at 2026 er for tidlig for nullutslipp for de store skipene. For mindre skip kan batterier være en løsning.

 De to største  cruisekonsernene er Carnival Corporation og RCCL. De har til sammen 15 ulike «brands» og i overkant av 170 skip. De hadde før  koronakrisen en markedsandel på respektivt ca. 45 prosent og 15 prosent.

– Vedtaket er en veldig driver for teknologiutviklingen. Det betyr imidlertid at våre cruiseskip ikke kan gå inn i fjordene i 2026. Vi har bestilt nye skip med LNG-motorer som leveres om 4–6 år. Det er ikke godt nok for kravet, sier Svenssen til TU.

Bland inn bio fra 2022

Tor E. Svenssen,  marin direktør RCCL. Foto: Tore Stensvold

LNG-motorer kan imidlertid benytte flytende biogass, som er klimanøytral dersom den er framstilt av avfall fra skog eller andre biologiske materialer.

– Brenselceller og andre nullutslippsalternativer klarer ikke å produsere nok strøm til verken hotellast eller seiling inn og ut av fjordene. Prisen på batterier, hydrogen og brenselceller er også veldig høy, sier Svenssen.

Han mener Norge bør holde fast på strenge krav og til og med skjerpe dem. I hvert fall ikke utsette dem.

– Norge bør stille krav om innblanding av biodrivstoff, og øke prosenten gradvis mot 100. Det kan begynne i 2022 med krav om 20 prosent og økes gradvis framover, sier Svenssen.

Les også

Det beste mot det gode

Det betyr at det må bygges opp produksjonskapasitet og distribusjonsnett for biodrivstoff.

– Det vil være mye bedre å nå 90 prosent av utslippsmålene for alle skip og opprettholde turistnæringen enn å ha nullutslippskrav og ingen cruiseskip og dermed ingen turister, sier Svenssen.

Han tror Norge legger seg på en linje der kun det perfekte er godt nok, og dermed blir det godes fiende, som i dette tilfellet er 90 prosent klimagasskutt.

Konsernsjef Michael Thamm i cruisekonsernet Costa Crociere, som er en del av verdens største cruiseoperatør, Carnival Corp., sa til TU i fjor høst at  norske krav bidrar til utviklingen mot renere og mer miljøvennlig teknologi.

Pushes av Norge

– Norge utfordrer oss. Vi var på vei i en mer miljøvennlig retning, først og fremst LNG og langsiktig mål om klimanøytralitet. Det er ingen tvil om at norske politikere og miljøkrav pusher oss alle framover. Nå må vi øke farten, sa Thamm i et intervju med TU i august i fjor.

Men heller ikke noen av Carnival-konsernets 105 cruiseskip vil være klare for Verdensarvfjordene i 2026.

Aida er ett av ni cruisemerkevarenavn i Carnival, organisert under Costa Crociere og dermed Mikhael Thamms ansvarsområde.

Les også

Tester batterier

Aidaperla, med plass til 4.350 passasjerer, skulle etter planen installere en 10 MWh batteripakke fra Corvus i Bergen i april og begynne seiling inn og ut av havn uten utslipp fra mai. Det er verdens største batteripakke. Color Hybrid har nå rekorden med 4,7 MWh i et nybygg.

På grunn av korona-utbruddet, er selve installasjonen utsatt, opplyser Corvus.

Aidaperla får installert 10 MWh batterier når koronakrisen er over. Arbeidet skulle vært fullført i april/mai 2020. I Bergen skal den gå til og fra kai på batterier og lade på det nye landstrømanlegget. en ikke overlevert fra det japanske verftet Mitsubishi før mai : Stuart Pearce/AIDA

Thamm sier at de norske miljøkravene har satt fart i industriens omstilling og at de derfor begynner med batteriinstallasjonen nå for å teste ut og skaffe seg erfaring.

– Vi jobber med mange alternativer. Batterier er en start, en milepæl, men vil aldri kunne sikre nullutslippsseilas med de store skipene våre. Neste steg er å klare 10 timer inn og ut av fjorder. Framover ser vi på blant annet brenselceller med hydrogen og kanskje ammoniakk, sa Thamm.  

Biogass

Han sier at tilgang på tilstrekkelige mengder biogass vil bli en utfordring, men har tanker om å gjøre det samme som Hurtigruten – innlede samarbeid med en partner som kan bygge opp kapasiteten.

Hurtigruten har gjort avtale med Biokraft i Skogn om å få flyende biogass de kan blande inn i LNG for å redusere klimagassutslippene på Hurtigrutens seks skip som skal trafikkere Bergen-Kirkenes fra 2021.

Les også

Stortingsflertall

Norske politikere gjorde seg bemerket verden rundt da Stortinget i 2018 trumfet  igjennom et vedtak om at alle skip som skal seile inn i Verdensarvfjordene ikke skal ha noe utslipp verken til sjø eller luft i 2026. I 2030 skal kravet gjelde alle norske fjorder.

Det skapte bølger i rederikretser, forundring andre steder, og frykt for at turistsvikt i lokalsamfunnene.

Etter litt tid sank budskapet inn om at det ikke var aprilspøk, og de store og seriøse cruiserederiene begynte å se seg om etter løsninger. Nå støtter de opp om både batteriutvikling, hydrogen, brenselceller og ammoniakk.

FoU i flere retninger

RCCL var blant dem som ristet på hodet og tenkte at dette går ikke. Det mener rederiet fortsatt, men innrømmer at vedtaket har hatt stor betydning for deres innsats.

Norge har satt fart på utviklingen av batterier, hydrogen, ammoniakk og studier av andre alternativer for å kunne seile store skip uten utslipp av verken klimagasser eller helseskadelige nitrogenoksider, svoveloksider, sot og partikler. Strenge miljøkrav får æren.

Les også

Direktoratet med teknologidom

Sjøfartsdirektoratet sendte 22. april brev til Klima- og miljødepartementet der det argumenteres med å utsette nullutslippskravet til 2030 og la det omfatte alle fjorder.

Direktoratet støtter seg på en rapport fra DNV GL, som direktoratet hadde bestilt for å få faglige innspill rundt teknologi. DNV GL mener teknologien ikke er moden for nullutslipp dersom det betyr absolutt null. Om det kan godtas 95 prosent utslipp og bruk av klimanøytrale drivstoff, som biogass, kan det være mulig.

Det har RCCL sansen for, selv om selskapet er tungt inne i forskning og utvikling av brenselceller. Det samme er  Carnival.

Lokalt versus globalt

For shippingens del mener Svenssen at det mest effektive og eneste riktige er å innføre globale krav og ikke lokale.

–  Det blir fordyrende symbolpolitikk som og tar oss bort fra det virkelige temaet, som er å få ned klimagassutslipp for hele verdens skipsfart. Det må være en gradvis og mulig overgang. Bedre å gjøre noe enn å sitte og vente på den perfekte løsning, sier Svenssen.

RCCL har samarbeid med ABB og Ballard om testing av brenselceller. Arbeidet har tatt lengre tid enn tidligere antatt. Målet var å teste om bord på Allure of the Seas i 2018–2019.

Les også

Metanol og brenselcelle

RCCL har imidlertid slått fra seg å bruke hydrogen. Svenssen tror heller ikke det er realistisk med brenselceller for skip med mer enn 300–500 passasjerer.

– Vi er ikke helt klare ennå og teknologien ikke moden. Det kan ta 8–10 år, om vi ser på hvor lang tid det tar for bilindustrien. Vi vil teste brenselcelle med metanol, som er mer trygt enn hydrogen og ammoniakk, sier Svenssen.

ABB og Ballard har jobbet sammen om denne brenselcellen for CCL. Foto: RCCL/Diane Bondareff

Han er imidlertid skremt over hvor kostbar hydrogen- og brenselcelleteknologien har vært for de store bilkonsernene GM og Hyundai.

– Bil er dessuten en masseindustri. Cruise og shipping er svært liten og dermed færre å fordele kostnader på, sier Svenssen.

RCCL består av seks ulike cruiserederier (brands) med en flåte på 61 skip og har 15 under bygging.

Carnival Corp. har ni «brands» og 105 skip i drift. På grunn av korona-krisen vil de legge noen skip i opplag.

Les også

Kommentarer (17)

Kommentarer (17)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå