INDUSTRI

Klarer ikke NOx -mål

Tore Stensvold
11. feb. 2011 - 15:03
Vis mer

Til tross for at finanskrisen bremset og reduserte utslippene fra smelteverk og annen industri, klarer ikke Norge å få ned utslippene slik vi er forpliktet til.

Statistisk sentralbyrå har nå offentliggjort utslippstallene for 2009. De viser at NOx-utslippene gikk ned fra 2008 til 2009.

Langt igjen

Det er likevel langt fra målene Norge har om å redusere utslipp av NOx til 156.000 tonn. I 2009 var de norske utslippene på 180.600 tonn.

Norge har forpliktet seg til å redusere en lag rekke utslipp i løpet av 2010. Den internasjonale avtalen, kjent som Göteborgprotokollen, vil fortsette å gjelde etter 2010.

NOx-fondet bidrar

Blant de norske virkemidlene for å få ned utslipp, er NOx-fondet. 15 næringslivsorganisasjoner har undertegnet en avtale med norske myndigheter, Miljøavtalen. Medlemsbedriftene får reduserte NOx-avgifter, som betales inn i et fond. Bedriftene kan søke støtte fra fondet til NOx-reduserende tiltak.

Enighet om suksess

Ifølge både miljøvernminister Erik Solheim, næringsminister Trond Giske og næringslivet, har fondsordningen vært en suksess.

– Uten fondet, ville vi ikke klart å redusere NOx-utslippene så mye som vi tross alt har greid, sa Erik Solheim rett før nyttår, da avtalen om NOx-fondet ble forlenget til 2017.

Offisielle tall

SSBs foreløpige utslippstall for 2010 blir først kjent i mai.

Ifølge de offisielle tallene for 2009, sto innenriks sjøfart og fiske for 29 prosent av de totale norske utslippene av NOx i 2009. Stasjonær forbrenning innenfor olje- og gassutvinning utgjorde 28 prosent, og veitrafikken bidro med 22 prosent av utslippene.

Smelteverk

Ifølge SSB er industrien betydelig utslippskilde. Fra 2008 til 2009 er nedgang i produksjonen ved flere jern-, stål- og ferrolegeringsbedrifter årsak til at utslippene gikk ned fra dette området.

SSB registrerer at det også har vært en nedgang i utslipp fra tunge dieselkjøretøyer og dieselmotorredskap. En annen årsak er redusert forbrenning av naturgass i olje- og gassutvinningen på kontinentalsokkelen.

Oljeleting og fisk

Flere flyttbare olje- og gassinstallasjoner, blant annet til leteaktivitet på norsk sokkel, medfører økning i utslipp innen olje- og gassektoren. Fiske bidrar også i den retningen, skriver SSB.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Ifølge salgstall er det et økt drivstofforbruk til fiske, som mer enn oppveier utslippsreduksjoner på grunn av tekniske tiltak.

Fond og krav

NOx-fondet, som er opprette som følge av Miljøavtalen mellom myndighetene og næringslivet, lever opp til kravene det har forpliktet seg til.

Totalt skal næringsorganisasjonene sørge for utslippsreduksjoner i perioden 2008 – 2010 på 18 000 tonn NOx. Av dette kan 7 000 tonn gjennomføres innen utløpet av 2011.

Oppnådd

Ifølge NOx-fondet kan næringsorganisasjonene dokumentere at utslippsforpliktelsen for 2008 og 2009 i Miljøavtalen er oppfylt. Klif har gjennomgått NOx-fondets dokumentasjon og anser utslippsforpliktelsene for 2008 og 2009 som oppfylt.Nox-fondet leverer

I halvårsrapporten til NOx-fondet, er det opplyst at 619 virksomheter er tilslutte Miljøavtalen.

Siden starten i mai 2008 til midten av 2010, hadde NOx-fondet bidratt med støtte til tiltak som reduserte utslipp med 9 265 tonn. Tallene er verifisert av DNV som uavhengig tredjepart.

NOx-fondet hadde i fjor høst gitt tilsagn om støtte til titak som vil gi ytterligere 14.000 tonn reduksjon i NOx-utslippene. Ifølge rapporten fra NOx-fondet vil de totale reduksjoner for hele perioden 2008 til og med 2010 dermed bli på 16.000 tonn. I 2011 ligger det an til 6.000 tonn reduksjon i NOx-utslipp.

Dette/Det er likevel ikke nok til å redusere/og reduserer Norges utslipp i henhold til Göteborgprotokollen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.