NETTARKIV

Klar vekst i industriproduksjonen i 2007

Truls Tunmo
7. feb. 2008 - 10:50

Det var en vekst i industriproduksjonen på 4,1 prosent i 2007 sammenlignet med 2006, viser virkedagskorrigerte tall. Produksjonen av investeringsvarer økte med 9,0 prosent, mens produksjonen av innsatsvarer gikk opp med 3,0 prosent i 2007.

Høye investeringer i norsk olje- og gassvirksomhet over flere år og en svært god ordresituasjon for bygging og utrustning av forsynings- og spesialfartøy til oljesektoren har bidratt til den rekordhøye produksjonen av investeringsvarer i 2007. Plattform- og transportmiddelindustrien hadde en oppgang i produksjonen på henholdsvis 9,0 og 7,5 prosent sammenlignet med 2006. I tillegg har det vært en markert vekst i eksporten av verkstedprodukter i 2007. Til sammen har dette gitt grunnlag for en vekst på 12,0 prosent i produksjonen i maskinindustrien sammenlignet med året før.Rekordhøy produksjon

Den markerte økningen i produksjonen av investeringsvarer gjennom 2006 og 2007 har bidratt til at norsk industri hadde en rekordhøy produksjon i 2007, målt med virkedagskorrigerte tall fra produksjonsindeksen for industrien.

Produksjonsindeksen for industri. Januar 1997-desember 2007. 1995=100

Produksjonen av innsatsvarer økte med 3,0 prosent i 2007 sammenlignet med 2006. Dette var blant annet knyttet til en økning på 4,0 prosent i produksjonen av kjemiske råvarer og en vekst på 3,9 prosent i mineralproduktindustrien. I tillegg var det en oppgang på 1,1 prosent i norsk metallindustri. Trelast- og trevareindustrien hadde også en vekst på 2,8 prosent, mens treforedling hadde en nedgang på 4,4 prosent sammenlignet med 2006 på grunn av svake internasjonale markedsforhold.Vekst for norsk næringsmiddelindustri

Det var en vekst på 1,5 prosent i produksjonen av konsumvarer i 2007 sammenlignet med året før, viser virkedagskorrigerte tall. Produksjonen i næringsmiddelindustrien hadde en økning på 2,0 prosent, mens det bare var mindre endringer i forlag og grafisk industri.Nedgang i siste kvartal

Produksjonen i industrien gikk ned med 0,5 prosent fra tredje til fjerde kvartal 2007, viser sesongjusterte tall. Det var en lavere produksjon av både investeringsvarer og innsatsvarer, mens det var en svak økning for konsumvarer.Sesongjusterte tall for desember 2007

Sesongjusterte tall for desember 2007 må tolkes med forsiktighet. Dette henger sammen med en noe større usikkerhet enn tidligere rundt hvordan feriefraværet ved jul og nyttår har påvirket produksjonen i norsk verkstedindustri og i skips- og plattformindustrien.Sammenlignet med eurosona

Norsk industriproduksjon hadde en vekst på 2,9 prosent i november 2007 sammenlignet med november 2006, viser virkedagskorrigerte tal. Statistikk fra Eurostat viser at industriproduksjonen i land i eurosona hadde en oppgang på 2,3 prosent i samme tidsrom.Produksjonsindeksen for industrien desember 2007

Virkedagskorrigert1 Sesongjustert

Desember 2006-

desember 2007 Januar 2006-desember 2006-

januar 2007-desember 2007 November 2007-

desember 2007 Juli 2007-september 2007-

oktober 2007-desember 2007

Totalindeksen -1,9 -0,9 -2,8 -1,0Olje- og gassutvinning -5,8 -4,8 -2,3 0,9

Industri -2,5 4,1 -3,4 -0,5

Kraftforsyning 19,0 12,7 -3,6 -12,7Etter varetype

Innsatsvarer -3,1 3,0 -3,3 -0,4

Investeringsvarer 1,1 9,0 -4,4 -0,6

Konsumvarer -5,6 1,5 -2,6 0,6

Energivarer -1,6 -1,9 -1,8 -0,2

1 Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for bevegelige helligdager

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.