Klar til seismikkskyting

Klar til seismikkskyting
Oljedirektør Bente Nyland. Bilde: Ole K. Helgesen

Flere har uttrykt bekymring for at Norge skal komme mye senere i gang med petroleumsvirksomhet i delelinjeområdet enn russerne. Men Norge er klar til å sette i gang så fort delelinjeavtalen er ratifisert i Stortinget og den russiske Dumaen. Det bekrefter både Oljedirektoratet og statssekretær i olje- og energidepartementet Per Rune Henriksen.

Oljedirektoratet er tildelt 180 millioner kroner for å kartlegge norsk sokkel nord for 68. breddegrad. Og selv om man han startet en konsekvensutredningsprosess for Jan Mayen og det ikke finnes brukbar seismikk for området, vil ikke OD prioritere dette.

Les også: Jan Mayen-åpning i gang

Les også: Forventer konsekvensutredning av Lofoten

– Det er åpenbart at første prioritet er delelinjeområdet. Og vi er klare til å sette i gang straks avtalen er signert. Det var viktig at vi fikk ressurser til dette, sier oljedirektør Bente Nyland til Teknisk Ukeblad.

Hun sier at direktoratet vil undersøke områdene rundt Svalbard eller Jan Mayen dersom ratifiseringen av avtalen drøyer.

– Det er ikke avgjort om vi skal prioritere Barentshavet nord eller Jan Mayen. Men vi er i gang med en konsekvensutredning rundt Jan Mayen, og vi har behov for mer kunnskap om forholdene under havbunnen i dette området.

– Det er ikke avgjort om vi skal prioritere Barentshavet nord eller Jan Mayen. Men vi er i gang med en konsekvensutredning rundt Jan Mayen, og vi har behov for mer kunnskap om forholdene under havbunnen i dette området.Professor Johan Petter Barlindhaug. Anders J. Steensen

Må være proaktive

– Dette er veldig bra. Det handler om å ivereta norske interesser i nord, ta ansvar for norsk sokkel og vise at vi er aktive, sier styreleder i North Energy og professor Johan Petter Barlindhaug til Teknisk Ukeblad.

Han mener Norge må være proaktive i spørsmålet om det tidligere omstridte området i Barentshavet, uavhengig av hva russerne gjør.

– Vi skal samkjøre ratifisering, men vi vet lite om hva russisk aktivitetsnivå vil være. Så lenge Russland ikke har tatt stilling til hva som skjer med Shtokman, vet vi ikke hvor de vil fokusere deres ressurser. Vi kan ikke forvente et høyt russisk aktivitetsnivå så lenge Shtokman er uavklart, sier Barlindhaug.

Ikke nedprioritert

Statssekretær i olje- og energidepartementet Per Rune Henriksen avviser at Jan Mayen blir nedprioritert fordi fagmyndighetene og oljebransjen har liten tro på området.

– Seismikkpengene i Statsbudsjettet har ikke vært tiltenkt Jan Mayen spesielt. Det viktigste var å sikre tilgang på kapasitet til å utføre seismikkskytingen. Nå vurderes det hvilke områder nord for 68. breddegrad vi skal prioritere.

Les mer om: