ARKIVNYHETER

Klar ledelse til Contexo

Ny riksveg 7 er markert med blå, heltrukket linje, Bergensbanen er markert med svart, stiplet linje. Den grønne sirkelen markerer jernbanestrekningen som skal legges om. Ill.: Statens vegvesen
Ny riksveg 7 er markert med blå, heltrukket linje, Bergensbanen er markert med svart, stiplet linje. Den grønne sirkelen markerer jernbanestrekningen som skal legges om. Ill.: Statens vegvesen

Oppdraget vakte ikke den store interessen blant de største entreprenørene. Flere av dem uteble.

Veidekke ligger nest lavest med en anbud på 43,359 mill, tett fulgt av PEAB (43,686 mill.) og Seltor fra Porsgrunn (43,983 mill.).

Ytterligere to anbud kom inn. Det ene er gitt av et arbeidsfellesskap mellom Isachsen Entreprenør og Strøm Gundersen, som begge holder til i Drammensområdet. Det er på 45,521 mill.. Høyest ligger Hæhre Entreprenør fra Vikersund med 49,157 mill.

Oppdraget består i å legge om 700 meter av Bergensbanen. Vanligvis er Jernbaneverket byggherre for slike oppdrag, men denne gangen er det Statens vegvesen. Årsaken er at banen må legges om der den nye riksveg 7 skal krysse den.

Bygging av en 77 meter lang jernbanebru inngår i oppdraget. Den store lengden skyldes av veg og bane krysser hverandre i spiss vinkel. Den nye riksveg 7 mellom Sokna og Ørgenvika åpnes i juni 2014, men omleggingen av Bergensbanen må være fullført allerede 15. oktober i år.

Les mer om: