Klar ledelse til Christie & Opsahl

Klar ledelse til Christie & Opsahl
Brua skal krysse både Astadelva og E 39 i bakgrunnen. Christie & Opsahl ligger godt an til å få kontrakten på bygging av brua. Bilde: Danny O. Højsted, Statens vegvesen

Nest lavest ligger ECO Bygg fra Åseral, som vil ha 16.071 mill. for å bygge brua. Mesta er nr. tre med et anbud på 17,581 mill. Fjerde og siste anbyder er T Johansen Drift fra Alta med 18,683 mill.

Brua ligger i søndre ende av strekningen Astad-Høgset som inngår i prosjektet StorKrifast. Den skal krysse nåværende E 39 og Astadelva.

Asfaltering av brua og tilrettelegging for asfaltering av tilstøtende veger inngår i oppdraget. Det gjør også støp av en ny kulvert under ny E 39 og forlengelse av en gammel kulvert under nåværende E 39.

Anbudsfristen var opprinnelig satt til 24. november, men den ble utsatt seks dager fordi veglinjen ble forskjøvet. Det medførte forandringer på kulverten som skal forlenges.

Forandringen ble gjort mindre enn en uke før den opprinnelige anbudsfristen. Da måtte fristen forlenges. Forskriftene tillater ikke forandringer i konkurransegrunnlaget mindre enn en uke før fristen går ut.

Les mer om: