ARKIVNYHETER

Klar for tøff vinter

Knut StrømKnut StrømKnut Strøm
15. sep. 2005 - 09:15

Etter en ny anbudsrunde har Mesta fått ny driftskontrakt for de tre kommunene Årdal, Lærdal og Aurland i indre Sogn. Dermed har de fått ansvar for holde fire viktige fjelloverganger åpen vinterstid. Spesielt viktige er Filefjell og Hemsedalsfjellet samt Aurland – Hol for trafikken mellom Bergen og Oslo.Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Kolonnevakter

– I vårt samarbeid med Mesta arbeider vi på å bli flinkere med å informere om kjøreforholdene spesielt vinterstid, sier Eivind Yttri, seksjonsleder hos Statens vegvesen, region vest. De har hatt en gjennomgang med entreprenørene etter at det fra 1. september er innført en ny instruks for kolonnekjøring med krav om kolonnevakter og hva de skal informere om.

– Vi har en god og saklig personkjemi med folkene hos Mesta, legger senioringeniør Håkon Walaker til. At de før satt på samme siden av bordet, men nå sitter overfor hverandre går bra. – Vi har hatt overgangsordning hvor begge parter skal vise smidighet og dette har dannet et godt grunnlag for der vi er nå, sier han.

De skulle helst hatt en bedre informasjonstavle på Gol og gjerne også en tavle ved Hønefoss slik at de kunne gitt informasjon om fjellforholdene. Ved Hønefoss kunne trafikanter derfor kanskje heller foretrukket å kjøre via Valdres og over Filefjell som uten tvil er fjellovergangen med minst problemer vinterstid.

Statistikk fra vinteren 1988/89 til 2004/05 viser at Filefjell i gjennomsnitt hadde kolonnekjøring 32 timer i året, mens den var stengt i 6,5 timer. For Hemsedalsfjellet var det kolonnekjøring i vel 110 timer, og den var stengt i 65,5 timer. – Dette viser tydelig at E16 Filefjell er den sikreste fjellovergangen, poengterer Walaker.

For vegen over fjellet fra Aurland til Hol i Hallingdal er det vanskelig med relevant statistikk siden denne vegen også delvis har vært nattestengt. I år er det innvilget ekstra bevilgning på en million kroner for å holde vegen åpen hele døgnet. Det avhenger om det blir gitt midler for neste år for å holde fram med dette.Kolonne med 25 biler

Ved kolonnekjøring har Statens vegvesen nå satt opp krav om at det maksimalt skal være 25 biler i en kolonne. Det skal være en brøytebil i front og som kolonneavslutter skal det kjøre en bil med firehjulstrekk. Mellom bilene skal det være samband og farten skal ikke overstige 40 km/h.

– Vi føler at har vi hatt en kvalitetsheving fordi det nå tas mer hensyn til vær og vind på fjellovergangene ved kolonnekjøring, sier Yttri. Det er også satt opp krav til at det skal kunne kjøres med doble kolonner for å korte ned ventetiden og opphopning av biler når det er stor trafikk.

For vegen R53 fra Tyin til Årdal er det ikke aktuelt med kolonnekjøring. Her blir vegen stengt ved vanskelige kjøreforhold fordi trafikken kan kjøre via Lærdal

På E16 over Filefjell er det fastpris på vinterarbeidet med brøyting og kolonnekjøring.. – Alt vi skal gjøre på denne strekningen går på fastpris og det blir spennende fordi vi har tatt å på oss denne risken ut fra statistikk fra tidligere brøytedata, sier Jon Skau driftsansvarlig i Mesta, region vest.

På de andre fjellovergangene Rv 52 Hemsedal, Rv 53 Tyin – Årdal og Rv 50 Aurland – Hol er det tradisjonelt opplegg hvor de får betalt for mengden av arbeid med strøing, brøyting og kolonnekjøring.Nytt sambandssystem

Statens vegvesen stiller nytt UHF sambandsystem til disposisjon for brøytemannskapene i vinter. – Det gamle sambandssystemet gå dårlig dekning på overgangene. Selv om det hovedsakelig er mobiltelefondekning, kan det blir problem med tilgjengelighet fordi trafikantene legger beslag på nettet når det er mye trafikk og kolonnekjøring. Hvis det skulle skje noe underveis i en kolonne er det viktig med godt samband, sier Skau.

Mesta skal drive brøytingen med en blanding av egne folk og underkontraktører. Det er Mesta region vest som har ansvaret, men selve arbeidet blir utført i nært samarbeid med Mesta på Gol og Fagernes. Brøytefolkene som er på vakt blir stasjonert på de gamle brøytestasjonene som Vegvesenet har stilt til disposisjon.

– Vi er i full gang med forberedelser til brøytesesongen, sier driftsansvarlig Lars Petter Hefte hos Mesta på Gol. De har ansvaret for biler og brøyteutstyr samt også mannskap sammen med Mesta på vestsiden av fjellovergangene.

– Brøytingen vil skje i en kombinasjon av eget utstyr og mannskap og innleide underentreprenører. På begge strekningene blir det normalt to enheter, men det kan i perioder også bli snakk om å dra inn ekstra hjelp fra områdene rundt fjellet. For hver overgang finnes også en fres til disposisjon, sier Hefte.Nye biler

På Hemsedalsfjellet setter Mesta inn en helt ny lastebil i november. Også underentreprenøren på denne fjellovergangen stiller med ny bil. For underentreprenørene stiller Mesta både plog og skjær til disposisjon. Det er både spissplog og diagonalplog tilgjengelig.

Lastebilene trenger ingen spesiell utrustning annet enn montering av en standard brøyteplate og feste for skjær under bilen. Med nye biler blir det en del arbeid som skal gjøres med montering av fester og andre tilpasninger i tillegg til å klargjøre brøytemateriellet. – Vi er i rute med klargjøringen av utstyret for brøytesesongen, sier Hefte.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.