OLJE OG GASS

Klar for Peregrinos utfordringer

GLEDER SEG: Både Margareth Øvrum og Trond Austrheim gleder seg over at Statoil er villige til å investere over  100 millioner kroner i å oppgradere testriggen på Herøya.
GLEDER SEG: Både Margareth Øvrum og Trond Austrheim gleder seg over at Statoil er villige til å investere over 100 millioner kroner i å oppgradere testriggen på Herøya. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
12. sep. 2010 - 09:34

Statoils testsløyfe for olje

  • Sted: Herøya.
  • Mål: finne gode løsninger på tungoljeutfordringene
  • Kostnader utvidelsen: 100 millioner kroner.
  • Kontinuerlig testsløyfe uten utslipp
  • Designtrykk 150 bar.
  • Normalt operasjonstrykk: Kan varieres, er avhengig av forsøkene
  • Tre separatorer hvorav en er rørseparator og en elektrisk nedihullspumpe (ESP).


PORSGRUNN: – Vi er heldige som har et storskala testanlegg for oljeproduksjon. Ved at vi utvider anlegget slik at vi kan teste ut forskjellige prosessmetoder for tungolje, så er vi meget godt forberedt til å starte produksjonen på Peregrino-feltet ved årsskiftet, forteller konserndirektør for teknologi og ny energi i Statoil, Margareth Øvrum.

Hun sier at så langt hun vet, er Statoil det eneste oljeselskapet som har et slikt anlegg.

– Dette anlegget er en stor fordel for oss. Det er en juvel i vår forskningsportefølje. Det er stadig vanskeligere å få tilgang til enkel olje. Vi må ut på stadig større dyp samt se på mulighetene med tungolje. Da er det viktig å ha et slikt anlegg hvor vi kan være forberedt på alle eventualiteter. Jeg mener at dette anlegget vil være en fordel for Statoil i konkurransen med andre oljeselskaper om tilgang på nye ressurser, sier Øvrum.

KUNSTIG BRØNN: Denne kunstige brønnen brukes for å simulere alle typer brønnforhold inntil 380 bar trykk. Anders J. Steensen

Ny separator

Utvidelsen av prøveriggen innebærer bl.a. en ekstra separator slik at det blir et fullt separasjonstog. I tillegg er det laget en frittstående rigg, konstruert som en kunstig oljebrønn, hvor det er mulig å simulere innstrømning av olje, gass og vann i brønner. Denne kunstige brønnen er sertifisert for trykk opp til 380 bar, mens den nye testsløyfen med separatorer er sertifisert for 150 bar .

Utvidelsen av prøveriggen innebærer bl.a. en ekstra separator slik at det blir et fullt separasjonstog. I tillegg er det laget en frittstående rigg, konstruert som en kunstig oljebrønn, hvor det er mulig å simulere innstrømning av olje, gass og vann i brønner. Denne kunstige brønnen er sertifisert for trykk opp til 380 bar, mens den nye testsløyfen med separatorer er sertifisert for 150 bar . RØRSEPARATOREN: Inngår som et av de tre trinnene i separatortoget. Den nye separatoren vi plasseres til venstre for rørseparatoren. Anders J. Steensen

Brønnstrømsriggen kan frakobles flerfasesløyfa for egne forsøk som gjøres uavhengig av forsøkene i flerfaseriggen.

Opprinnelig ble riggen bygget for Oseberg-utviklingen. Siden ble den modifisert for Grane-feltet.

– Bruk av riggen under oppstarten av Grane sikret at feltet nådde den planlagte produksjonen. Vi hadde store utfordringer under oppstart og nådde ikke mer enn 50 prosent produksjonsvolum. Etter noen få testkjøringer her på Herøya fant vi løsningen og feltet nådde sine produksjonsmål. Bare dette alene medførte at vi tjente inn store summer, sier Øvrum

– Utvidelsen for å sikre god oppstart på Peregrino, kommer til å bety at investeringen på 100 millioner kroner sannsynligvis er tjent inn over dette prosjektet, sier hun.

AVVOKSING: - Mange felt sliter med mye voks i oljen. Derfor forsker vi på metoder for å unngå voksavsetninger i rørene, sier Trond Austrheim. Anders J. Steensen

Seig som sirup

Utfordringen med Peregrino-oljen er at den i tillegg til å være tung, dvs. med egenvekt nær vann, er meget viskøs, seig, ikke ulikt sirup.

Ut over selve separasjonsprosessen vil også den utvidete riggen kunne brukes for å teste metoder for å finne de beste transportløsningene gjennom rør. Hvilke kjemikalier vil bidra til å gjøre olje mindre viskøs? Kan det tilsettes mindre vann? Hva med oppvarming? Dette er problemstillinger som kan løses ved storskala forsøk.På britisk sokkel

Statoil har også flere tungoljefelt som modnes med tanke på utbygging. På britisk sokkel er Statoil operatør for to felt, Mariner og Bressay, som begge har olje med høyere egenvekt enn Peregrino, men hvor oljen er mindre viskøs. Forskningssenteret i Porsgrunn samarbeider med prosjektgruppen i Statoil med å finne gode løsninger for å kunne produsere olje fra disse to feltene, men storskalaforsøk vil ikke bli gjennomført før Peregrino-feltet produserer som forutsatt.

– Vi skal ha den nye utvidete testsløyfen klar til jul, samtidig med at Peregrino settes i drift. Da er vi klare for å hjelpe prosjektet til å komme fort opp på planlagt produksjon, sier Øvrum.

MANGE MÅLEPUNKTER: Under modifiseringen av den ekstisterende testsløyfen legges de også inn en rekke ekstra målepunkter for å kunne følge det nøytaktige forløpet i prosessen Anders J. Steensen

Skal sikre Statoils produksjonsmål

Selve testsløyfa har ikke kapasitet til annet enn å håndtere Statoils egne felt.

– I utgangspunktet skal den dekke eget behov, men vi vil vurdere å bruke den på felt der Statoil er medeier, men ikke er operatør, sier direktør for laboratorier og testfasiliteter i Statoil, Trond Austrheim.

– Med denne testsløyfen har vi alle muligheter til å komme fram til gode tekniske løsninger for tungoljeprosjektene, sier han.

– Med den oppgraderte testsløyfen kan vi simulere alle mulige situasjoner fra innstrømmning i brønn, til ferdigprosessert tungolje både med hensyn på trykk, temperatur, nedihullspumping, vannkutt og andre parametre som er viktige for oljeproduksjonen. Dermed kan vi finne de optimale parametrene for en produksjonsprosess og sørge for god inntjening både på nye felt, men også for felt som kommer i haleproduksjon. Vi er overbevist om at denne testsløyfen vil være et viktig bidrag for å nå Statoils produksjonsmål, sier Austrheim.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.