ARKIVNYHETER

Klar for helikopterkjøp til 16,8 milliarder kroner

VIL KJØPE: Justisminister Knut Storberget har endelig bestemt seg for å skifte ut de snart 40 år gamle Sea King helikopterne.
VIL KJØPE: Justisminister Knut Storberget har endelig bestemt seg for å skifte ut de snart 40 år gamle Sea King helikopterne. Bilde: Scanpix
Anders J. Steensen
24. juni 2011 - 15:08

Kandidater

Det finnes tre mulige kandidater:

NH 90 i en utvidet ugave speiallaget for redingstjeneste med økt rekkevidde og større takhøyde. NH 90 er også det helikopteret Forsvaret skal bruke som standard helikopter. NH står for Nordisk helikopter, selv om det produseres i Italia.

NH90: Skal brukes på noske fragatter og avnorske landstyrker. Leveransen er betydelig forsinket.left

S92 fra Sikorsky (USA) er velkjent fra Nordsjøen og er i dag sammen med Super Puma det fortrukne helikopteret for å frakte oljearbeidere til og fra areidsplassene i på norsk sokkel.

EH101 er et tremotors helikopter bygget i Storbritannia. Dette helikopteret er i bruk i dansk redingstjeneste, som er meget godt fornøyd med denne flymaskinen.

TRE MOTORER: EH101 har tremotorer som gir økt sikkerhetunder oppdrag.left

Regjeringen har besluttet å videreføre prosessen for å anskaffe nye redningshelikoptre. Den foreslår å kjøpe inn inntil 16 nye helikoptre. Kostnadsrammen for dette og tilknyttede infrastrukturanskaffelser er 16,8 mrd. kroner. Saken forventes behandlet i Stortingets høstsesjon 2011.

Bedre redningstjeneste

– Vi har nådd en viktig milepæl i prosessen med å anskaffe nye redningshelikoptre. Nå foreslår vi en betydelig investering i redning og beredskap i Norge. Dersom Stortinget følger vår anbefaling, vil vi på vesentlige områder forbedre redningshelikoptertjenestens evne til å løse samfunnsoppgaver som søk, redning, luftambulanse og andre viktige oppgaver, sier justisminister Knut Storberget.

Det er et NH90-helikopter som fabrikken eier og har ansvar for som i første omgang skal til Bardufoss slik at innfasingen kan starte. Men først må maskinen få en ny motor.
NH90: Skal brukes på noske fragatter og avnorske landstyrker. Leveransen er betydelig forsinket. Luftforsvaret

Ut på anbud

Justisdepartementet går nå i gang med å planlegge en anbudsprosess som vil være åpen for alle helikopterkandidater som kan oppfylle de fastsatte krav, både sivilt og militært registrerte helikoptre.

– Dette betyr ikke at vi har valgt sivile helikoptre. Vi legger tvert imot opp til at konkurransen skal være åpen både for sivilt og militært registrerte helikoptre. Slik tror vi konkurransen blir best og med de mest gunstige resultater for staten, sier Storberget.

Større rekkevidde

Med betydelig større rekkeviddekrav, bedre allværsegenskaper og større hastighet enn dagens helikoptre, vil de nye helikoptrene kunne tilby større trygghet for fiskere og andre som beveger seg langt fra kystlinjen og i nordområdene. Bedre søkeutstyr vil legge til rette for at folk i nød kan lokaliseres.Opsjon på seks flymaskiner

Regjeringen foreslår også en opsjon på å anskaffe inntil seks ytterligere helikoptre for eventuelle fremtidig behov, deriblant fremtidig anskaffelse på Svalbard. I perioden fra 2014 til 2020 vil regjeringen inngå en ny innleieavtale for Sysselmannens helikoptertjeneste på Svalbard. Svalbard skal da styrkes, fra et stort og et mellomstort helikopter, til to store helikoptre.

EH101 - redningshelikopter
TRE MOTORER: EH101 har tremotorer som gir økt sikkerhetunder oppdrag. SelskapetSea King skal holdes flygende

Anskaffelsen skal også omfatte nødvendige reservedelslager og verktøy til basene samt vedlikeholdsavtaler og deleforsyning. I tillegg vil det bli gjennomført anskaffelser innen bygg og anlegg, landingsplasser ved sykehus og til kommunikasjonsløsninger.

Regjeringen vil også sikre videre drift av dagens fastlandsbaserte redningshelikopterflåte med Sea King-helikoptre. For å kunne ha en fortsatt god tjeneste og tilstrekkelig beredskap frem til de nye helikoptrene er på plass, vil dagens Sea King-helikoptre ha behov for noe oppgradering, og det er nødvendig å ta høyde for et økende vedlikeholdsbehov.

Justisministeren har ansvaret

Justisministeren har det faglige og økonomiske ansvaret for redningshelikoptertjenesten, som i dag består av 12 Sea King-redningshelikoptre og opereres av Forsvarets 330-skvadron.

Redningshelikoptrene ble i hovedsak anskaffet tidlig på 1970-tallet. Maskinenes høye alder gjør at de nå krever mye vedlikeholdsarbeid, og det påvirker blant annet helikoptrenes mulighet til å være i beredskap.Faste baser

Regjeringen har siden 2006 foretatt en vesentlig styrking av redningshelikoptertjenesten gjennom først å etablere tilstedevakt på Banak, Bodø, Ørland og Rygge og fra 2009 å etablere et detasjement på Florø. Det legges opp til en videreføring av de samme basene med tilstedevakt på fastlandet.

Leier Super Puma på Svalbard

Sysselmannen på Svalbard har siden tidlig på 1980-tallet anskaffet helikoptertjenester gjennom en tjenesteleveranse. Gjennom tjenesteleveransen disponerer Sysselmannen nyere og mer moderne materiell, og med større kapasitet enn på fastlandet. De aktuelle helikoptrene er ett stort søk- og rednings¬helikopter (Super Puma) på 8,6 tonn og ett mindre helikopter (Dauphin) på 4,3 tonn. På Svalbard skal det første helikopteret kunne rykke ut innen én time. Beredskapen for reservehelikopteret er for tiden 6 timer. Helikoptertjenesten på Svalbard vil fra 2014 bli styrket med at det skal være to store helikoptre, tilsvarende Super Puma, og to timers beredskap på reservehelikopteret.

Forsvaret

Regjeringen besluttet i 2007 å iverksette en anskaffelsesprosess med sikte på å anskaffe nye, moderne redningshelikoptre som erstatning for dagens Sea King-helikoptre. Underveis i prosessen har regjeringen også besluttet at Forsvaret skal operere fremtidens redningshelikoptre. Forsvaret har til nå utført tjenesten på en god måte. Uansett valg av helikopter skal Forsvaret ha et ansvar for den daglige drift, herunder daglig vedlikehold.

Justisdepartementet har etablert en egen prosjektorganisasjon for anskaffelsesprosjektet (NAWSARH-prosjektet).Plass til 20 nødstilte

Redningsambisjonen for de nye helikoptrene er å redde 20 mennesker helt ute ved 150 Nm fra grunnlinjen. Grunnlinjen langs Norges kyst er definert som rette linjer trukket opp mellom to punkter (korteste) på de ytterste nes og skjær som stikker over havet ved lavvann. I praksis betyr dette at de fremtidige helikoptrene må kunne fly et sted mellom 220 og 270 Nm innen 2 timer for å plukke opp 20 personer. Dette skyldes at alle basene i varierende grad ligger innenfor grunnlinjen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.