Klager på Ukraina

  • Miljø

Denne Europas nest største elv renner gjennom EU-statene Tyskland, Østerrike, Slovakia og Ungarn, før den fortsetter gjennom Kroatia, Rest-Jugoslavia, Bulgaria og Romania før den renner ut i Svartehavet i Ukraina.

Ukrainernes prosjekt vil ikke influere direkte på landene oppstrøms, men EU oppfordrer landet til å avslutte arbeidene inntil en miljøanalyse viser hva det betyr for det Unesco-beskyttede området.

Dette regnes som et av verdens viktigste våtmarksområder, og er hekkeplass for mange sjeldne fuglearter.

Kanalen skal danne en farbar forbindelse mellom Donau og Svartehavet

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå