NYHETER

Klagen fra HAB er avvist

Et arbeidsfellesskap mellom Isachsen Entreprenør og Strøm Gundersen skal legge om fylkesveg 35 i Buskerud. Kontrakten ble underskrevet 31. oktober. HAB Construction klaget forgjeves på avgjørelsen.

Slik vil byggegropen for kulverten se ut fra siden. Pælene på hver side av side av kulverten skal fungere som pilarer for interimsbrua. Den andre pælen til venstre er fundament for en kjøreledningsmast for jernbanen. (Ill.: Statens vegvesen)
Slik vil byggegropen for kulverten se ut fra siden. Pælene på hver side av side av kulverten skal fungere som pilarer for interimsbrua. Den andre pælen til venstre er fundament for en kjøreledningsmast for jernbanen. (Ill.: Statens vegvesen)
1. nov. 2012 - 13:51

Da anbudene ble åpnet 21.september, var anbudet fra HAB Construction vel 1,4 millioner kroner lavere enn arbeidsfellesskapets, men firmaet ble avvist av Vegvesenet etter en vurdering av referansene.

- HAB Construction klaget på avgjørelsen, men vi fant ikke grunn til å ta klagen til følge. Derfor valgte vi å skrive kontrakt med arbeidsfellesskapet, sier Vegvesenets prosjektleder Odd Gulaker.

 

Lang interimsbru

Kontraktsummen er på 41,267 millioner kroner. For det beløpet skal fylkesveg 35 legges om over en strekning på vel 600 meter ved Vestfossen i Øvre Eiker kommune.

Den mest krevende oppgaven blir å legge den nye vegen i kulvert under Sørlandsbanen. Kulverten blir støpt under en midlertidig stålbru. Den får en lysåpning på 9 meter, men interimsbrua blir hele 29 meter lang. Den store forskjellen skyldes at den nye vegen går i en vinkel på ca. 60 grader på jernbanen, mens spuntveggen må stå vinkelrett på jernbanen.

 

Fire delfrister

Entreprenøren får fire delfrister å forholde seg til. De tre første gjelder togfrie helger i april neste år. I løpet av den første blir jernbanesporet lagt over på interimsbrua. De to neste helgene blir brukt til å forankre spunt og stabilisere jernbanen.

Den fjerde delfristen er i oktober. Da blir det en ny togfri helg. I løpet av den skal sporet legges over på kulverten.

Støpingen av kulverten blir en komplisert jobb. Klaringen mellom den og interimsbrua blir 16,5 cm på det minste. Men det blir også mulig å støpe på hver siden av interimsbrua. Den er vesentlig smalere kulverten.

Når veganlegget kan tas i bruk, er foreløpig usikkert. Vegvesenet satser på at at det blir høsten neste år. Innen 30. mai 2014 skal også grøntarbeidet være avsluttet. De totale kostnadene for omleggingen er beregnet til 67,5 millioner kroner, men Odd Gulaker har håp om at regningen kan bli mindre.

 

Trang undergang

Nåværende fylkesveg 35 blir skal brukes som gang/sykkelveg og adkomstveg til noen eiendommer når den nye vegen blir ferdig. På denne strekningen er det en jernbaneundergang som ikke burde finnes på fylkesveger. Den har en fri høyde på bare 2,9 meter, og den er for smal til at to biler kan møte hverandre. På grunn av denne må høye lastebiler kjøre omveger via veger med mye randbebyggelse inntil den nye vegforbindelsen blir ferdig.

Kontrakten som arbeidsfellesskapet har fått, gjelder første byggetrinn på en utbygging av fylkesveg 35 mellom Vestfossen og Torespæren, hvor fylkesveg 35 møter fylkesveg 73. Andre byggetrinn består i å legge gang/sykkelveg langs fylkesveg 35 på en 470 meter lang strekning. Vegvesenet planer byggestart når første byggetrinn er ferdig.

 

 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.