ARKIVNYHETER

Klagen avvist - alle Hardangerbru-kontrakter signert

28. jan. 2009 - 09:26

Alle kontraktene ble underskrevet 27. januar på prosjektkontoret i Vallavika like ved stedet der nordre tårn skal reises. MT Højgaard skal levere og montere stålet på Hardangerbrua, som får et spenn på 1 310 meter. Entreprisen omfatter kabler, hengestenger og stålkassen som skal bære kjørebanen.

Veidekke utfører betongarbeidet for 331,2 millioner kroner. Mesteparten av ressursene vil gå med til å bygge de to tårnene som får en høyde på rundt 200 meter.

AF Gruppen fikk kontrakten på tilstøtende veger. Den er verd 309,5 millioner kroner. Den høye prisen skyldes at vegene delvis går i tunnel på begge sider av fjorden. Total tunnellengde blir 2,4 km. På nordsiden skal det også anlegges et kryss i fjellet der tilførselsvegen møter Vallaviktunnelen.AF tilbød kvantumsrabatt

Tilstøtende veger ble utlyst som to separate entrepriser, en nord og en sør for brua. Ved anbudsåpningen var AF Gruppen lavest på sørsiden, men ble slått av Hæhre Entreprenør med knapt 600 000 kroner på nordsiden. AF Gruppen sikret seg likevel begge kontraktene ved å tilby en kvantumsrabatt på til sammen 3,5 millioner kroner hvis man fikk begge to. Oppdraget omfatter også sprenging for fundamentene.

Kontraktstildelingen til Veidekke og AF Gruppen var ventet siden ingen hadde klaget etter 15. januar da Vegvesenet offentliggjorde hvem man hadde til hensikt å gi kontraktene til. Med stålkontrakten var det annereledes. Advokatfirmaet Vogt & Wiig som klaget på vegne av American Bridge Norway, hadde flere ankepunkter mot Vegvesenets avgjørelse. Et av dem var at anbudet fra MT Højgaard var unormalt lavt.Brubyggere med lite erfaring

At det var mye lavere enn konkurrentenes anbud er udiskutabelt. Det nest laveste anbudet ble gitt nettopp av American Brigde. Det lå 49,5 % høyere enn danskenes. Sammenlignet med kostnadsoverslaget er det derimot ikke så lavt. Det lå temmelig nært byggherrens overslag, i følge Vegdirektoratet, som dermed er uenig med klageren.

Et annet ankepunkt var at MT Højgaard ikke har erfaring fra relevante prosjekter de siste fem årene, i følge Wogt & Wiig. Vegdirektoratets svarte at det har ingen av de andre anbyderne heller. Årsaken er at det bygges så få hengebruer. Men MT Højgaard har vært med på å utføre seks store bruoppdrag tidligere. Disse vurderte Vegdirektoratet som tilstrekkelig relevante.Klager avvist av Vegvesenet

Vogt & Wiig mener også at anbudet fra MT Højgaard må avvises fordi danskene har forsøkt å forhandle om anbudet sitt. I klagen ble det henvist til fire brev som Vegvesenet har fått av MT Højgaard etter at anbudsfristen gikk ut. I disse brevene ble det blant annet fremmet krav om at anbudsummen måtte reguleres fordi prisnivået hadde forandret seg etter at anbudet ble gitt.

Vegdirektoratet avviste også dette ankepunktet med henvisning til at man ikke hadde tatt hensyn til henvendelsen fra danskene. Kontraktsummen er nøyaktig lik anbudsummen.

Klagen gjaldt ikke bare kontraktstildelingen. Vogt & Wiig mener også at man får alfor kort tid til å klage. Fristen gikk ut 10 dager etter offentliggjøringen av hvem man hadde til hensikt å gi kontraktene til. I disse 10 dagene inngår det to lørdager og to søndager. Men heller ikke på dette punktet var det noen støtte å få hos Vegdirektoratet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.