KRAFT

Kjører på med hurtiglading

Norge kan nå få to strekninger med infrastruktur for hurtiglading av elbiler.
Norge kan nå få to strekninger med infrastruktur for hurtiglading av elbiler.

Norge har allerede en påbegynt hydrogenvei mellom Oslo og Stavanger. Nå kan elbilene få sitt motstykke.To hurtigladingskorridorer

Zero tar nå initiativ til å bygge opp to hurtigladingskorridorer, det vil si strekninger med stasjoner for hurtiglading. Den ene parallelt med Hydrogenveien, den andre mellom Oslo og Steinkjer.

– Målet er å få satt opp 6-7 hurtigladingsstasjoner neste år, og komplettere strekningene med enda flere ladestasjoner året etter, forteller Bjørnar Kruse i Zero til Teknisk Ukeblad.

Miljøbevegelsen har sendt ut prosjektbeskrivelse til en rekke potensielle samarbeidspartnere og søker i tillegg om offentlig støtte fra Transnova som i høst har 50 millioner kroner å dele ut til bygging av nye ladestasjoner.Vil teste flere systemer

Folk som lader elbilen sin hjemme i garasjen i dag, med 230 volt og 10 ampere, kan forvente en maksimal effekt på 2,3 kW. Ergo tar det noen timer å lade bilen, enten det er en Buddy med 14 kilowattimers batteri eller en Think City med 28 kWh-batteri.

Zeros plan er å teste ut flere ladesystemer, blant annet det som kan bli den europeiske industristandarden: 400 volt trefase og 63 ampere. Da er maksimaleffekten rundt 43 kW. Dog må elbilsystemene tåle den kraftige effekten.

– En viktig del av prosjektet blir å se på sikkerhet og batterilevetid knyttet til hurtiglading. Det er ikke så likefrem som det kanskje virker. Her har norsk elbilindustri muligheten til å ligge i tet, sier Kruse.

De kanskje viktigste partnerne for denne typen infrastrukturbygging er naturligvis energiselskapene. Foreløpig har prosjektet flest kontakter langs E6-ruta med endestasjon Steinkjer.

Der ligger hovedkontoret til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).Viktig demonstrasjon POSITIV: Erik Longva i Energiråd Innlandet

Viktig demonstrasjon

– Dette er spennende og interessant og vi ser på hvordan dette kan kombineres med våre egne tanker rundt elbiler. Vi som nettselskap vil uansett spille en rolle i en framtidig elbilinfrastruktur, sier Erik Hatling som er forretningsutvikler i NTE.

Han avventer den endelige prosjektplanen fra Zero og regner at det blir tatt en avgjørelse om NTE blir med i prosjektet litt senere i høst.

Positive er de også rundt Mjøsa:

– Det er veldig bra dersom man nå lykkes å komme i gang med et konkret prosjekt. Vi er opptatt av å gjøre ladbare biler kjent for folk, og dette vil være en ypperlig demonstrasjon, sier Erik Longva som er daglig leder i Energiråd Innlandet på Hamar – et samarbeid mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Eidsiva Energi.Rekkeviddefrykt

En del av prosjektet vil være å studere hvordan en hurtigladingsstasjon i bysentra som Oslo, Stavanger og Trondheim påvirker elbilbruken.

Kruse viser til erfaringer fra Tokyo Electric Power Company (Tepco) som har en flåte Mitsubishi i-MiEV til bruk for sine ansatte. Elbilene ble kjørt relativt lite og kort inntil Tepco installerte en hurtigladingsstasjon.

Da økte elbilbruken dramatisk, selv om hurtigladeren knapt var i bruk. Bare vissheten om at den eksisterte tok knekken på den såkalte rekkeviddefrykten. Altså redselen for å bli stående med flatt batteri.

– Saktelading vil nok fortsette å være den viktigste måten å lade en elbil på. Men for å oppnå mer utstrakt bruk av elbilen, er hurtigladingsstasjoner et nødvendig tilskudd, mener Kruse.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.