KRAFT

Kjøper Statoils vindparker

TELLENES: Slik kan Tellenes vindpark i Rogaland komme til å se ut. Den er på 156 MW og kan produsere opptil en halv terawattime strøm årlig. Selskapet Zephyr overtatt to planlagte vindparker fra Statoil.
TELLENES: Slik kan Tellenes vindpark i Rogaland komme til å se ut. Den er på 156 MW og kan produsere opptil en halv terawattime strøm årlig. Selskapet Zephyr overtatt to planlagte vindparker fra Statoil. Bilde: konsesjonssøknaden
Kjetil Malkenes Hovland
23. sep. 2010 - 11:45

Zephyrs prosjekter:

  • Bremangerlandet, Sogn og Fjordane. Antall vindturbiner: 21-52. Ytelse: 110 MW. Årsproduksjon: 355 GWh. Status: Utredninger pågår
  • Guleslettene, Sogn og Fjordane. Sted: Bremanger og Flora kommuner. Antall vindturbiner: 35–75. Ytelse: 180 MW. Årsproduksjon: 490 GWh. Status: Utredninger pågår
  • Kyrkjestein, Sogn og Fjordane. Sted: Flora og Naustdal kommuner. Antall vindturbiner: 18. Ytelse: 41 MW. Årsproduksjon: 107 GWh. Status: Melding sendt til NVE
  • Dufjellet, Rogaland. Sted: Sokndal og Lund kommuner. Antall vindturbiner: 20-24. Ytelse: 60 MW. Årsproduksjon: 162 GWh. Status: Prosjektet er meldt
  • Holmafjellet, Rogaland. Sted: Bjerkreim og Gjesdal kommuner. Antall vindturbiner: 26. Ytelse: 72 MW. Årsproduksjon: 275 GWh. Status: Konsesjonssøkt
  • Tellenes, Rogaland. Sted: Sokndal og Lund kommuner. Antall vindturbiner: 43-66. Ytelse: 156 MW. Årsproduksjon: 470 GWh. Status: Konsesjonssøkt
  • Fruknuten, Rogaland. Sted: Sokndal kommune. Antall vindturbiner: 23-29. Ytelse: 90 MW. Årsproduksjon: 270 GWh. Status: Meldt til NVE
  • Geitfjellet, Sør-Trøndelag. Sted: Snillfjord kommune. Antall vindturbiner: 40–72. Ytelse: inntil 180 MW. Årsproduksjon: 520-610 GWh. Status: Konsesjonssøkt
  • Remmafjellet, Sør-Trøndelag. Sted: Snillfjord kommune. Antall vindturbiner: 28-52. Ytelse: inntil 130 MW. Årsproduksjon: 320-370 GWh. Status: Konsesjonssøkt
  • Innvordfjellet, Nord-Trøndelag. Sted: Flatanger og Namdalseid kommuner. Antall vindturbiner: 25-40. Ytelse: 90 MW. Årsproduksjon: 250 GWh. Status: Konsesjonssøkt

Kilde: Zephyr

Selskapet Zephyr har kjøpt Statoils planlagte vindparker Tellenes (150 MW) og Fruknuten (90 MW) i Rogaland.

Fra før har selskapet prosjektene Holmafjellet (78 MW) og Dufjellet (60 MW). Totalt nærmer selskapet seg 400 MW planlagt vindkraft bare i Rogaland.

– Vi ønsker å styrke vår posisjon i Rogaland, sier direktør Olav Rommetveit i Zephyr til Teknisk Ukeblad.

Sier ikke prisen

Det var Norsk Hydro som dro med seg de to vindparkene inn i Statoil i forbindelse med fusjonen. Statoils ledelse har uttrykt tvil om Statoil vil satse på fornybar energi.

Zephyr vil ikke oppgi hva de har betalt for parkene. Bak selskapet står Østfold Energi, Energiselskapet Buskerud, Vardar og danske Dong Energy. Og de har planer.

– Vi jobber med en portefølje på 1000 MW nå. Målet er å bygge ut 500 MW innen 2020, sier Rommetveit.

Det er mer enn all norsk vindkraft per 2010, som er på 428 MW installert effekt fordelt på om lag 200 vindmøller.

Betydelig aktør

– Vi tar sikte på å bli en betydelig aktør i vindmarkedet. Med vår portefølje er vi allerede store, sier Rommetveit.

Vindparken Tellenes ligger i Sokndal og Lund kommuner og er konsesjonssøkt hos NVE, mens Fruknuten i Sokndal bare er meldt.

Mehuken 1, Måløy
Vindparken Tellenes ligger i Sokndal og Lund kommuner og er konsesjonssøkt hos NVE, mens Fruknuten i Sokndal bare er meldt.MEHUKEN 1: Disse møllene på Mehuken 1 i Måløy får selskap av åtte nye den 29. oktober. Da åpner den første vindparken i Norge på to år. Kjetil Malkenes Hovland

– Vi styrker vår satsing i Rogaland. Fylket har store vindressurser, og kommunene er vant til å håndtere vindprosjekter, sier Rommetveit.

Tre av Zephyrs fire prosjekter i Rogaland står på NVEs prioriteringsliste og skal behandles i perioden 2012-2014. De fire prosjektene har en oppgitt produksjon på til sammen 1,1 terawattime (TWh) årlig.

– Nettet må forsterkes

En utfordring blir nettkapasiteten i fylket. Nettet i Rogaland har fortsatt 700 megawatt ledig, men det varer ikke lenge.

Prosjekter på over 500 MW ligger inne til ankebehandling hos myndighetene.

– Det er utfordringer med nettet, som må forsterkes, sier Rommetveit.

Dårlig nett langs kysten

Både i Sogn og Fjordane og i Hordaland sliter småkraft- og vindkraftprodusenter med at nettet ikke har kapasitet til ny produksjon. Dermed må de utsette planlagte prosjekter, og mange megawatt ny fornybar energi ligger uutnyttet.

Rommetveit frykter at Rogaland havner i samme situasjon som naboene på Nordvestlandet.

Spadestikk for vindparken Mehuken 2 den 10 august 2009 i Mehuken. Fra venstre ordfører Roger B. Silden, Ap, daglig leder Olav Rommetveit i Kvalheim Kraft og fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV).
FØRSTE SPADETAK: Daværende fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) tok første spadestikk for vindparken Mehuken II den 10. august 2009. Bak står ordfører Roger B. Silden (Ap) og daglig leder Olav Rommetveit i Kvalheim Kraft (t.h.). Kjetil Malkenes Hovland
– Ja, helt klart. Nettet ligger an til å bli fylt opp, sier Rommetveit.

Åpner vindpark 29. oktober

Rommetveit er også daglig leder for selskapet Kvalheim kraft, eid av Vardar og Østfold Energi. 29. oktober åpner han vindparken Mehuken II i Sogn og Fjordane.

Parken består av åtte vindmøller på 2,3 MW, altså totalt 18,4 MW, og er den første norske vindparken siden Hundhammerfjellet med sine 17 turbiner stod klar i 2008.

– Det er ikke tvil om at myndighetenes satsing på vindkraft har svikta, sier Rommetveit.

Lov om grønne sertifikater

Han er likevel glad for signalene om at en lov om grønne sertifikater mellom Norge og Sverige kan komme på høring alt i høst.

Dette lovet politisk rådgiver Ivar Vigdenes i Olje- og energidepartementet under en Zero-frokost i Oslo torsdag.

– Det er gledelige nyheter. Men vi har fått gledelige nyheter i mange år uten konkrete resultater, sier en avventende Olav Rommetveit.

Enova-støtten uteblir

Mehuken II har fått 93 millioner i støtte fra statsforetaket Enova, men pengene uteblir fordi Enova ikke har fått tildelingen gjennom i EØS-domstolen Esa.

– Når Esa har notifisert tildelingen kommer pengene. Vindparken er ferdig bygget og åpnes 29. oktober. Kostnadene løper, og det får konsekvenser for vår likviditet, sier Rommetveit, som legger til at han tror pengene kommer:

– Dette ser vi på som en formalitet.

Les mer om: