Kjøper seg inn i Finnmark

Frydenbø Industri AS i Bergen har lenge hatt som målsetning å utvide sitt geografiske nedslagsfelt, og en posisjon i Nord-Norge er svært interessant for selskapet med tanke på den forventede utviklingen i denne landsdelen.

Moderne

Øksfjord Slipp & Mek AS er en godt innarbeidet mekanisk virksomhet, lokalisert i industriområdet Vassdalen i Øksfjord. Selskapet har et moderne anlegg med egen hall og slipp, og et markedsgrunnlag som i stor grad er knyttet til bergverksindustrien, kystfiskeflåten og oppdrettsnæringen i regionen. Bedriften har i en årrekke vært forhandler av motorer, deler og service for Frydenbø Sabb Motor AS.

Vil utvide

I det kommende året vil bedriften utvide anlegget sitt betydelig, samtidig som det er svært positivt at Loppa kommune bygger stor ny molo og kai, vegg i vegg med bedriften. Samlet sett vil Øksfjord Slipp & Mek AS derved styrke sin markedsposisjon vesentlig. Det er forventet at bedriften på sikt vil bli en ledende leverandør av mekaniske tjenester både til nåværende næringer, og til olje & gass industrien i landsdelen.Les mer om: