Kjøper norsk kommandokontroll

GJENKJØP: Militært utstyr selges til mange land. Her NASAMS misilutskytningsplattform, som leveres fra Konsgberg-gruppen. FOTO: FRM
GJENKJØP: Militært utstyr selges til mange land. Her NASAMS misilutskytningsplattform, som leveres fra Konsgberg-gruppen. FOTO: FRM

Kontrakten med det amerikanske selskapet Raytheon gjelder kommando- og kontroll-løsninger for luftvernsystemet Nasams til det amerikanske luftforsvaret.

– Denne kontrakten med Raytheon bekrefter Kongsbergs ledende posisjon innen moderne luftvernteknologi og viderefører det 15 år lange og vellykkede strategiske samarbeidet med Raytheon. Kontrakten åpner for fremtidige muligheter for oppdrag i et voksende marked, uttaler direktør Harald Ånnestad i en pressemelding.

Nasams luftvernsystem består av radarer i et nettverk, kommando- og kontrollsystemer og utskytningsramper for missiler av typen Amraam.

Nasams er utviklet og produseres av Kongsberg og Raytheon, og har vært i operativ bruk i Norge siden midten av nittitallet. Norge bidrar også med Nasams-enheter i Natos utrykningsstyrke.

Nasams luftvernløsninger er solgt til Spania, Hellas, Tyrkia og USA. Nasams kan forsvare landbaserte installasjoner mot kryssermissiler, ubemannede flygende farkoster, helikoptre og jagerfly.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå