DOKTORGRADER

Kjønnsforskjeller i arbeidslivet

Avhandlingen, som er en historisk undersøkelse av hvordan kjønnsskiller skapes i det moderne arbeidslivet, setter søkelyset på oppbyggingen av velferdsstatens tjenester i perioden 1945-1970. Et sentralt spørsmål er om det kjønnsdelte arbeidslivet har sammenheng med at oppbygging og utforming av sosiale tjenester var fundert i en oppfatning om at kvinner og menn skal ha komplementære oppgaver.

Undersøkelsen er utført som en organisasjonsanalyse av en institusjon for psykisk utviklingshemmede. Analysen har avdekket hvordan forståelser av kjønn er tett infiltret i diskurser om omsorg og om lønnsarbeid. Avhandlingen er et bidrag til omsorgshistorien for de psykisk utviklingshemmede i vår tid og til kunnskap om arbeidsforhold og arbeidsvilkår for dem som hadde sitt virke i institusjonsomsorgen. Dette er felter som hittil har vært lite behandlet av historikere. Avhandlingen åpner derfor for nye innsikter både i utviklingen av det offentlige omsorgsapparatet og om arbeidslivet på de store institusjonene i dette systemet.

Avhandlingen har tittelen "Kvinnelig livsoppgave - mannlig lønnsarbeid? Kjønn og arbeid under velferdsstatens oppbygning ca. 1945-70". Arbeidet er utført ved Historisk institutt/Senter for kvinne-og kjønnsforskning, NTNU, med professor Kari Melby som hovedveileder. Arbeidet er finansiert av Det historisk-filosofiske fakultet, NTNU.

Berit Gullikstad er cand.philol. (1983) fra Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Trondheim. Hun er ansatt som forsker ved SINTEF Teknologiledelse /IFIM.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.