FORUM

Kjøletårn og saksbehandling

15. juni 2005 - 15:11

Byggesaksbehandlingen er et ypperlig eksempel på at man ikke lenger behandler selve saken – dvs. en bygning – men sakene omkring dette. Man behandler kontrollskjema, man behandler kontrollplan, prosjekteringsplan, ansvarsplan, HMS-plan og så videre. Selve bygningen er det ingen i det offentlige som bryr seg om lenger. Er papirene i orden, forutsetter man at selve bygningen også er det. Rørende enkelt, og rørende naivt. Vi ser at antall byggskader øker, at antall reklamasjoner øker, at kostnadene øker. Kanskje skulle vi begynne å behandle det som egentlig er saken – bygningen – igjen?

Hvor kommer så kjøletårnene inn i dette? Jo, minister Gabrielsens behandling av dette problemet er en forbilledlig behandling av det som faktisk var saken: Kjøletårn som ikke er rengjort, utgjør en reell helserisiko, faktisk med dødelig utgang. Etter noe innledende nøling, der byråkratiet prøvde å styre ministeren inn mot en metabehandling, så slo han til og tok seg av selve saken. Det kom et enkelt og greit påbud om at alle tårn som innen en kort frist ikke kunne dokumentere skikkelig funksjonalitet, skulle stenge til alt var i orden. Og det var jo det som var det viktige – der og da. Så kan man i ettertid se på metasaksbehandlingen. Den som man til å begynne med ønsket å kaste seg over. For hva hørte vi til å begynne med? Jo, den vanlige runden om hvem som skulle kartllegge hva, hvem som skulle føre tilsyn, hvem som skulle ha kontroll, hvem som skulle kontrollere tilsynet og hvem som skulle kontrollere at kommunene hadde kontrollen. Med andre ord, ikke noe som dreide seg om selve saken: Kjøletårnene som akutt helserisiko.

I det fagområdet jeg har best kjennskap til – byggesaksbehandlingen – er det i alle fall liten tvil om at det meste av behandlingen i dag er en skinnbehandling som man like godt kunne latt være. Kravet fra minister Solberg er at alt skal godkjennes innen 14 dager, bare papirene er i orden, så skitt i om nye blokken på Haukeland sykehus lekker som en sil: Kontrollplanen var jo krysset av! Min utfordring til minister Solberg er denne: Lær av kollega Gabrielsen sin resolutte saksbehandling, kutt ned papirveldet i byggesaksbehandlingen og gå over til å se på sakens reelle innhold. Ellers kan du like godt gi automatisk ja på alle byggesøknader fra Internett-siden til Statens Bygningstekniske etat.

Haldor Fosse

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.