NYHETER_BYGG

Kjøler og varmer

6. sep. 2001 - 22:44

Boliger og næringsbygg på Nedre Elvehavn i Trondheim har fått landets første kombinerte anlegg som leverer både fjernvarme og fjernkjøling. Anlegget utnytter disponibel spillvarme for kjøleproduksjon i sommerhalvåret.

Spillvarmen kommer fra avfallsenergi fra forbrenningsanlegget på Heimdal og fra Lilleby smelteverk. – Overskuddsvarme fra avfallsbrenning er i Norge belagt med en avgift på 10 øre pr. kilowattime. Det gjelder derfor å utnytte denne spillenergien, sier administrerende direktør Egil Evensen i Trondheim Energiverk Fjernvarme.

2 GWh kjøling

Fullt utbygd vil Nedre Elvehavn i 2005 omfatte 90.000 kvadratmeter yrkesbygg, 45.000 kvm boliger og 30.000 kvadratmeter garasjer. Varmebehovet for denne bygningsmassen er anslått til 9 GWh/år, og kjølebehovet ca 2 GWh/år. Trondheim Energiverk Fjernvarme har etablert Nedre Elvehavn Kjølesentral for å dekke dette kjølebehovet ved en kombinasjon av frikjøling og termisk kjøling.

Frikjøling betyr at kjøleenergi hentes fra sjø eller luft uten bruk av kjølemaskiner. Til kjølesentralen på Nedre Elvehavn hentes vann fra fem meters dyp i Nidelva. På forhånd var det en del skepsis til dette, av frykt for at mye skitt og slam ville dras inn. Men dette har gått bra. I perioder der frikjøling ikke kan brukes, benyttes en absorpsjonskjølemaskin. Denne arbeider etter samme prinsipp som propandrevet hyttekjøleskap – vann koker i vakuum ved noen få grader pluss og trekker varme ut av omgivelsene. Anlegget på Nedre Elvehavn styres fra fjernvarmesentralen på Heimdal.

Mest miljøvennlige

Direktør Evensen hevder at anlegget er Norges mest miljøvennlige energiforsyning . Det dreier seg om fjernvarmeforsyning med over 80 prosent fornybare energikilder kombinert med fjernkjøleforsyning som er basert på bruk av energi fra sjøen og spillvarme i sommerhalvåret. Dessuten er den energifleksibel med mulighet for skifte av energikilder.

Evensen understreker at myndighetenes ønske om ikke å bruke elektrisk kraft til oppvarming, er etterkommet i dette tilfellet.

Økende marked

– Bare for et par år siden trodde jeg ikke det skulle være aktuelt med fjernkjøling her i Trondheim, sier Evensen. Leveranser av kjøling til det såkalte Skipsbygget startet for snart et år siden, og nå er det såkalte ICG-bygget kommet til. Leveranser av fjernkjøling til det nye sykehuset RiT 2000 og til byggene på Piren/Brattøra vurderes også, men det er foreløpig ingen planer om et generelt tilbud.

– Men vi merker at stadig flere næringslivskunder er interessert i kontorbygg med kjøling, sier Evensen, som tror at dette markedssegmentet vil øke i årene som kommer.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.