Kjerringa for strømmen

Kjerringa for strømmen
STOLT: - Jeg er stolt over å være vertinne i en kraftkommune. Ny linjekapasitet gir nye muligheter, sier Samnanger-ordfører Marit A. Aase. Bilde: Mona Sprenger

BERGEN: Aase er en enslig svale på høringsmøtet om kraftlinjen Sima-Samnanger i Bergen i dag. Kommune etter kommune gikk inn for et kabelalternativ eller utsettelse av byggingen av den omstridte kraftlinjen og de fikk støtte av Hordaland fylkeskommune. Aase derimot venter utålmodig på en avgjørelse:

– Vi ønsker at traseen som er valgt skal bygges snarest. I Samnanger har vi en 100 åring lang krafthistorie. Vi jobber godt sammen med de andre Hardangerkommunene, men vi har et ulikt syn på denne saken, sier ordføreren, som mener at prosessen frem mot nedsettelsen av utvalgene har vært grundig og god.

– Vi er frustrerte over at det har tatt så lang tid. Gjennom Sima-Samnanger blir det skrevet et nytt kapitel. Vi synes det er spennende.

– Stolt

Aase har et annet syn på natur og kulturlandskap enn de andre Hardangerordførerne.

– Jeg er stolt over å være vertinne i en kraftkommune. Det skjer utvikling. Det er kjekt å bli invitert når nye småkraftverk blir åpnet, sier ordføreren, som viser til at kommunen har et spagettinett av linjer.

– Vi har et stort trafoanlegg og ferdige utbyggingsklare små og store kraftprosjekter. Ny linjekapasitet gir nye muligheter.

Les også: