Kjernemetnings-ustabilitet i HVDC-systemer

Norheim gjør teoretiske betraktninger om hvordan kjernemetnings-ustabilitet kan oppstå og hvilke tiltak man kan iverksette for å forhindre at fenomenet utvikler seg. Videre demonstrerer han fenomenet ved hjelp av simulering på datamaskin. En del av tiltakene som forebygger fenomenet testes til slutt ved simuleringer. Det viser seg at det fins gode muligheter til å forebygge kjernemetnings-ustabilitet uten at det medfører høye kostnader.

Avhandlingen har tittelen "Suggested Methods for Preventing Core Saturation Instability in HVDC Transmission Systems. " (Tiltak mot core saturation instability i HVDC-overføringer). Arbeidet er utført ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU, med professor Tore M. Undeland som veileder. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd.

Ian Norheim er sivilingeniør (1997) fra Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjom, NTNU. Han er for tiden stipendiat ved NTNU.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå