– Kjernekraft ett av flere alternativer

STENGE: Under hetebølgene i 2003 og 2006 måtte 17 kjernekraftverk i Tyskland, Frankrike, Spania, Romania, Slovakia og Tsjekkia redusere produksjonen eller stenge helt. ( Illustrasjonsbilde) (Bilde: colourbox.com)
REN KRAFT: - Samarbeidet er helt i tråd med våre langsiktige ambisjoner om "Making Electricity Clean" og vil bidra til at klimamålene vil nås, sier administrerende direktør Hans G. Josefsson i Vattenfall (Bilde: Bosse Johansson/Vattenfall)
 • Kraft

Industrikraft AB

Industrikraft er et selskap med ambisjon om sammen med kraftprodusent utvikle nye produskjon av kjernekraft i Sverige.

Målet er å sikre langsiktig konkurransedyktig elektrisk kraft til svensk industri.

Industrikraft er eid av, alle med lik eierandel:

 • Boliden
 • Eka Chemicals,
 • Holmen
 • Stora Enso
 • SCA Forest Products.


Vattenfall

Sveriges svar på Statkraft

Er Europas femte største kraftprodusent og størst på leveranse av varme.

Har kraftverk i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia, Polen og Nederland.

Omsetning i 2008: 165 milliarder svenske kroner.

Produksjon av elektrisk kraft 2008: 163 TWh.

Fordelt på:

 • 46 TWh fra kjernekraft
 • 75 TWh fra fossile brensler
 • 40 TWh fra vannkraft
 • 0,8 TWh fra biomasse
 • 1,6 TWh fra vindkraft

Produksjon av varme: 36 TWh

Industrikraft AB og den svenske energigiganten Vattenfall AB har underskrevet en avtale om å utvikle flere alternative CO2-utslippsfrie energikilder for Sverige.

Årsaken er at dagens kjernekraftverk etterhvert må fases ut da de etterhvert når sin tillatte tekniske levetid.

Kjernekraft – industriens alternativ

Å bygge ut nye kjernekraftverk er et av alternativene som skal vurderes, men også fornybare energikilder skal gjennomgås.

Målet er å sikre svensk industri kraft til konkurransedyktige priser slik at industrien forblir i Sverige.

– Vi er innstilt på å få etablert og delta i konkrete prosjekter for ny grunnkraft i Sverige. Naturligvis ser vi på kjernekraft som et alternativ, men kommer også tiil å studere andre muligheter. Gjennom å samarbeide med Vattenfall får vi en sterk samarbeidspartner inn kraftproduksjon, sier Magnus Hall, styreformann i Industrikraft i en pressemelding.

Sikre svensker jobben

– For å trygge velverd og sikre jobbene er den svenske industrien helt avhengig av kraft til konkurransedyktige priser. Derfor er det helt naturlig at vi samarbeider med en kraftprodusent, sier Hall.

Industrikraft og Vattenfall vil nå samarbeide for å finne fram til konkrete prosjekter.

– Fra Vattenfalls side er vi svært glede for å kunne videreutvikle vårt nære samarbeid med svensk industri og sammen utarbeide framtidens energiløsinger med blant annet fornybare energikilder, sier Hans von Uthmann, Direktør i Vattenfall for Sverige og Norden.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå