Kjemper for DLD-rettssak

Den ferske organisasjonen Digitalt Personvern varsler søksmål mot staten på grunn av datalagringsdirektivet.