ARKIVNYHETER

Kjempeoppdrag til Multiconsult

Brua i bakgrunnen må rives når E 18 utvides til fire felt. Det må også brua som bildet er tatt fra.
Brua i bakgrunnen må rives når E 18 utvides til fire felt. Det må også brua som bildet er tatt fra. Bilde: Anders Haakonsen
2. sep. 2009 - 22:55

Strekningen går gjennom tre kommuner. Nordre endepunkt er Gulli i Tønsberg, derfra går den gjennom Stokke til Langåker i Sandefjord. Vegen har ingen plankryss, rundkjøringer eller direkte avkjørsler. Det er midtrekkverk mellom Gulli og Tassebekk på kommunegrensen mellom Stokke og Sandefjord. Denne strekningen er 15 km lang. Videre til Langåker er det bare midtrekkverk på 1,4 km.

Vegen er anlagt over en veldig lang periode. Strekningen Tassebekk-Langåker var ferdig på 70-tallet. Deretter ble det en lang pause i utbyggingen før man gikk i gang med Gulli-Tassebekk, som ble fullført på 90-tallet.

De to strekningene bærer preg av å være prosjektert til forskjellig tid. Den nyeste er klar for utvidelse til fire felt. Alle overgangsbruer er så lange at det er plass til to felt til under dem.

Da vegen mellom Tassebekk og Langåker ble planlagt, var en framtidig utvidelse mindre aktuell, men man ville ikke utelukke muligheten helt. Vegvesenet forsøkte derfor å legge forholdene til rette slik at overgangsbruene kunne forlenges hvis det skulle bli behov for det.

I dag er det uaktuelt å forlenge de mer enn 30 år gamle bruene. Alle overgangsbruer sør for Tassebekk blir revet og erstattet med nye. Det kan også bli aktuelt å rive to bruer i veglinjen.

Traséen til den nye kjørebanen går på vestsiden av nåværende E 18 på hele strekningen. Når den blir ferdig, overtar den trafikken i begge retninger mens den gamle vegen blir oppgradert og midtrekkverket fjernet.

Multiconsult skal lage byggeplan med konkurransegrunnlag. Prosjektet omfatter mer enn 30 konstruksjoner. Konsulenten får flere delfrister å forholde seg til, den siste går ut 10. november neste år. Vegvesenet tar sikte på anleggstart våren 2011.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.