ENERGI

Kjempekraftverk

Kraftverket skal koste mer enn 4,5 milliarder kroner, og Enercan har betalt det stalige brasilianske energisleskapet Aneel over 6,5 milliarder kroner for rettighetene til å bygge kraftverket og drive det i 35 år.

Enercan har også fått en opsjon på å kjøpe rettigheter for ytterligere 35 år.

Arbeidene skal påbegynnes i 2001, og fra 2006 skal kraftverket være klart til å forsyne blant annet de nærliggende byene Campos Novos og Celso Ramos med vannkraft.

Les mer om: