ARKIVNYHETER

Kjempekontrakt til NCC/Repstad Anlegg

Nå er det ingen tvil om at arbeidsfellesskp mellom NCC og Repstad får en kontrakt verd nesten 600 millioner kroner på fylkesveg 456, også kjent som Vågsbygdveien. Klagefristen gikk ut 21. juni.
Nå er det ingen tvil om at arbeidsfellesskp mellom NCC og Repstad får en kontrakt verd nesten 600 millioner kroner på fylkesveg 456, også kjent som Vågsbygdveien. Klagefristen gikk ut 21. juni. Bilde: Ill.: Statens vegvesen
22. juni 2010 - 11:07

Nåværende fylkesveg 456 har en årsdøgntrafikk på 20 000, men den har bare to felt og mangler kapasitet til å ta unna trafikken på en tilfredsstillende måte. Den skal erstattes av en helt ny fire-feltsveg med en lengde på 2,4 km.

1,3 km av den nye vegen går i tunnel. Profilet i hvert tunnelløp varierer mellom T 9,5 og T 13. Det største profilet blir brukt i forbindelse med på- og avkjøringer. Hvert løp består av to fjelltunneler som blir koblet sammen med en kort betongtunnel. En kort strekning på det sørgående løpet blir felles for fylkesveg 456 og E 39.

Prosjektet omfatter 650 meter tunnelramper, 750 meter lokalveger, 1 300 meter gang/sykkelveger og fem rundkjøringer.

Vegvesenet regner med at kontrakten kan underskrives i løpet av en ukes tid. Vedtaket om å gi oppdraget til NCC/Repstad Anlegg kom neppe som en bombe på noen. Anbudet fra arbeidsfellesskapet lå 36 millioner kroner lavere enn nærmeste konkurrent. Det lå også langt under byggherrens kostnadsoverslag. Hvilke konsekvenser den lave prisen vil få, er foreløpig usikkert. Det som er sikkert er at styringsrammen gjelder til prosjektet er fullført. Denne rammen er på 1,08 milliarder 2009-kroner, som kan omregnes til 1,11 milliarder 2010-kroner. Av dette utgjør grunnavståelser ca. 100 millioner kroner.

Inntekter fra bomringen rundt Kristiansand skal dekke det meste av utgiftene, men Vest-Agder fylke bidrar med 100 millioner kroner. Bomstasjonene er betjente nå, men de blir automatisert 1. juli.

De viktigste delene av veganlegget skal være ferdig høsten 2013, men noe arbeid på sidevegene kan ikke påbegynnes før hovedvegen er tatt i bruk. Prosjektet fullføres i 2014.

Norconsult har stått for prosjekteringen av ny fylkesveg 456. Masseoverskuddet fra tunneldriften blir betydelig. Det vil bli brukt til havneutbygging i Kristiansand.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.