ARKIVNYHETER

Kjempekontrakt til Mesta på E 6

23. sep. 2009 - 20:05

Strekningen som skal utvides går fra Dal nord for Gardermoen til Boksrud vest for Eidsvoll sentrum. Praktisk talt hele strekningen ligger i Eidsvoll kommune.

Nåværende veg har to felt, den er forbeholdt motorisert trafikk, og den har ingen plankryss eller direkte avkjøringer. Nå blir den omgjort til fire-felts motorveg med en total bredde på 20 meter.

Utvidelsen skjer ved at det legges en ny kjørebane øst for dagens veg nordover fra Dal. Etter tre kilometer skal ny og gammel trasé krysse hverandre. Krysningsfeltet blir 7-800 meter langt. Nord for dette blir den nye kjørebanen lagt vest for nåværende E 6.

Mesta tar sikte på å anleggstart rundt 1. november. Innen 1. oktober 2011 skal vegen være klar til bruk. Oppdraget omfatter også oppgradering av nåværende E 6. Geometrien på vegen tilfredsstiller ikke lenger tidens krav. Både horisontal- og vertikalkurver skal rettes ut.

Lengden på overgangsbruene er heller ikke tilstrekkelig. De ble ikke prosjektert med tanke på framtidig utvidelse til fire felt og er dermed for korte. Alle må rives, og det må også kulvertene under E 6. De er laget av elementer og egner seg dårlig til utvidelse, dessuten tilfredsstiller de ikke kravene til bredde når de blir forlenget.

Til erstatning skal det bygges fire kulverter, to viltoverganger og ni bruer, hvorav fire trebruer. Dessuten skal bygges tre bruer i veglinjen. To av dem får to felt og blir bygd parallelt med eksisterende bruer, den siste er en 170 meter lang fire-felts bru over Andelva. Den erstatter en bru som bare er 50 meter lang. Den økte brulengden betyr at fyllingene inn mot brua blir mye kortere enn nå.

Norconsult har prosjektert vegutvidelsen. Fire konsulenter har prosjektert bruene.

Kontraktsummen er en god del lavere enn Vegvesenet regnet med før utlysningen. Det kan føre til at bompengeandelen blir lavere enn forutsatt. Før utlysningen regnet Vegvesenet med at ca. 70 prosent av utgiftene til ny E 6 mellom Dal og Kolomoen i Hedmark skulle dekkes med bompenger. Hvis prosjektet blir billigere enn forutsatt, blir bompengeandelen redusert, og det blir også prisen for å passere bomstasjonene. Det blir neppe aktuelt å redusere innkrevningstiden.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.