NYHETER

Kjempejobb utlyst på Ring 3

Vegvesenet har lyst ut en jobb utenom det vanlige på Ring 3 i Oslo og Akershus. Til sammen fire kilometer tunnelløp med veldig høy trafikk skal oppgraderes, og det skal støpes betongtunnel over 200 meter fire-felts veg i dagen. Anbudsfristen går ut 29. juni.

15. mai 2015 - 13:15

Det er de to Granfosstunnelene som skal få en standard som tilfredsstiller EUs tunneldirektiv. Samtidig skal de knyttes sammen med betongtunnel slik at de framstår som én tunnel. Vegvesenet har kostnadsberegnet entreprenørarbeidet til mellom 550 og 750 millioner kroner.

Mellom de to fjelltunnelene er det på- og avramper som det også skal støpes tunnel over. Dagsonen med ramper kalles Mustadkrysset.

De to tunnelene ble åpnet i 1992. Allerede den gangen var det planer om å støpe inn dagsonen mellom dem og fylle over. Det er bakgrunnen for at de ikke fikk hvert sitt navn. I stedet heter de Granfosstunnelen del Ullern og Granfosstunnelen del Lysaker. Den første ligger i Oslo, den andre krysser grensen mellom Oslo og Bærum.

Hver av dem har en lengde på ca. en kilometer. Begge har to løp. 23 år etter at tunnelene ble tatt i bruk, begynner sammenkoblingen.

 

Penger å spare på samarbeid

Det er tunneldirektivet som er årsak til at dette arbeidet kommer i gang nå. Det er mye penger å spare på å støpe betongtunnelene samtidig som de gamle tunnelene blir oppgradert.

Det er ikke småtterier som skal utføres for å tilfredsstille EUs krav. Alt elektro- og SRO-anlegg blir skiftet ut. De tekniske rommene blir utvidet, rømningsvegene mellom tunnelløpene blir utbedret, betonghvelvene blir brannsikret i innkjøringssonene, deler av vegkroppen blir utbedret og forsterket med armeringsnett, og det meste av tunnelløpene blir asfalerteret på nytt.

Den vestre Granfosstunnelen, del Lysaker, går under Lysakerelva. Her er det et lavbrekk og et pumpebasseng. Derfra blir overvannet pumpet urenset ut i elva. Det skal det bli slutt på. Den som får kontrakten skal etablere et rensebasseng ved lavbrekket som overvannet må gjennom før det slippes ut.

 

300 boliger

Oppdraget er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen som betaler for oppgradering av tunnelene, og Mustad Eiendom som betaler for betongtunnelen. Bakgrunnen for Mustad Eiendoms engasjement i prosjektet, er at bedriften eier området rundt dagsonen. Nå planlegges det 300 nye boliger her.

Boliger som ligger tett inntil en så sterkt trafikkert veg som Ring 3 hadde ikke vært mye verdt, men når den nåværende dagsonen ikke lenger er noen dagsone, blir situasjonen annerledes.

Etter at betongtunnelene er ferdigstøpt, blir området over dem etterfylt. Deretter blir det etablert et grøntanlegg på det nye arealet.

 

For dyrt å bygge over tunnelene

Boligblokkene blir fra 7 til 11 etasjer høye. Ingen av dem kommer til å stå direkte over betongtunnelene. Det blir de ikke dimensjonert for. En konstruksjon som tåler vekten av så høye blokker hadde blitt veldig kostbar.

Prosjekteringen er utført av Aas-Jakobsen. Vegvesenet blir byggherre for fellesprosjektet.

Anleggsstart finner trolig sted i november. Det vestgående løpet oppgraderes først, mens det østgående tar trafikken i begge retninger. I mai 2017 er begge hovedløpene ferdig, hvis alt går etter planen. Deretter støpes betongtunnelene over rampene. Dette arbeidet fullføres i september samme år.

 

Utstyret må på plass før anleggstart

Det er to årsaker til at anleggstart planlegges over fire måneder etter at anbudsfristen har gått ut: - Vi vil ha kort anleggstid på grunn av problemene med trafikkavviklingen når et løp stengt. Derfor må entreprenøren ha så mye utstyr som mulig på plass før arbeidet igangsettes, sier Hilde Ulvik, som er prosjektleder for tunnelrehabiliteringen i Oslo.

- Vi vil også trenge lenger tid enn vanlig til å vurdere anbudene. Entreprenørene skal ikke bare konkurrere på pris. Ved vurderingen skal pris telle 70 %. gjennomføring 15 % og organisering 15 %, sier Ulvik.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.