Kjappere byggesaksbehandling

Endringene i plan- og bygningsloven skal tre i kraft fra 1. juli i år.

Etter denne datoen skal kommuner og offentlige myndigheter overholde konkrete tidsfrister ved behandlingen av reguleringsplaner. Målet er økt utbyggingstakt.

Miljøvernminister Børge Brende håper denne endringen kan gi fortgang i boligbyggingen, barnehageutbyggingen og opprustningen av skolene. Dessuten kan viktige samferdselstiltak gjennomføres raskere.

- Hensikten med endringene er å oppnå samfunnsmessige besparelser ved at planbehandlingen blir mer effektiv og forutsigbar, uten at dette går på bekostning av kvalitet og grundighet i prosessen, uttaler Brende.

I praksis betyr dette at kommunenes og sektormyndighetenes saksbehandling må organiseres bedre. Krav om tidsfrister gjelder både private reguleringsforslag, kommunestyrets endelige vedtak og innsigelser fra berørte myndigheter.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå