PRODUKSJON

Kjapp BSE-test

23. mars 2001 - 07:36

Statens Veterinære Serumlaboratorieum (SVS) i Danmark får femten millioner kroner ekstra av matvareminister Ritt Bjerregaard, for å finne sikre teknikker der sykdommen BSE/ Bovin Spongiform Encefalopati eller kugalskap, kan fastslås med en enkel blodprøve. Danskene mener at dagens BSE-test basert på hjerneprøver fra syke og slaktede dyr, ikke er god nok; det er for lett for syke dyr å slippe gjennom testen.

– Vi trenger å lære mer om BSE og ikke minst å forbedre dagens tester, sier seniorforsker Peter Heegaard ifølge det danske bladet Ingeniøren. Han har fått avtale med en amerikansk forskergruppe som utvikler en blodtest mot fåresykdommen scrapie, også kalt skrapesjuke. Scrapie er i nær slekt med BSE.

Hva gjør Norge?

Hvilke teknikker finnes for å hurtigteste norske dyr for munn- og klovsyke (M&K)? Hvordan sjekkes dyr for den livsfarlige kugalskapen BSE, som kan smitte over på mennesker og gi den hundre prosent dødelige sykdommen CJS (Creutzfeldt-Jacobs Syndrome)? TU spurte Dyrehelsa, Statens Institutt for Dyrehelse. Men faginstansen for Dyrehelsa er Veterinærinstituttet. Derfor ble vi henvist dit.

– Vi gjør analyser på BSE: Histopatologi, immunhistokjemi og en ny hurtigtest (ELISA). Vi har ikke oppsett for munn og klovsyke, det er for «farlig» og materialet sendes til et spesiallaboratorium i Danmark, sier Veterinærinstituttets Roar Gudding.

Ordet histo histo er gresk og betyr vev. Histopatologi betyr undersøkelser av antatt sykt vev, mens immunhistokjemi blir undersøkelser av cellers og vevs immunkjemiske egenskaper, ved hjelp av metoder som ultralyd, røntgen, lys- eller elektronmikroskopi.

Omfattende tester

Ingeniøren forteller at M&K kan undersøkes på et tidlig stadium om mistanke om angrep foreligger, ved hjelp av blodprøver som viser antistoffer og avslører virusangrepet.

BSE er mye vanskeligere å påvise og forutsetter at dyret er slaktet; hjernestammen fjernes og sendes til SVS. Der skjæres en skive ut, den veier omkring et halvt gram og dynkes med et middel (detergent) som løser opp cellemembranene og frilegger prionene. Det er syke prioner som skaper problemene. Syke prioner er sammenklistret i fold-liknende former.

Når hjerneskivene løses opp vil de friske prionene behodle sin naturlige, korte og rette form, de syke sammenfoldede forblir uendret. Nå legges denne nye prøven i enda et løsemiddel, som får de syke prionene til å folde seg ut.

Friske prioner vil i de etterfølgende prøver synke rett gjennom en geleaktig masse (et gel), mens de utfoldede, lange prionene fanges opp og avsløres av røntgen. De syke prionene ødelegger kuhjernen, og later til å ha klart å bryte dyr-menneske-barrieren.

BSE-varianten Creutzfeldt-Jacobs Syndrom kan derfor angripe og etter hvert ødelegge menneskehjernen. Sykdommen er 100 prosent dødelig.

Den danske blodprøveforskningen har akkurat startet og de regner med minst fem års arbeid før de kan være i nærheten av et svar.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.