Svalbard

Kirken står fjellstøtt – råtne trepeler i løsmasser er byttet mot stål til fjell

Uten å flytte kirken er 120 trepeler 6 meter ned i permafrost skfitet mot stålpeler til fjell. I april eller mai står kirken klar for gjenåpning.

Etter omfattende utbedringer er kirken i Longyearbyen snart klar til til å motta menigheten igjen. De gamle trepelene var råtne, nå står den på stålpeler til fjell. (Foto: Ragnhild Utne)
Pelene går 6 meter ned i bakken, det aktive laget som tiner om sommeren er to meter tykt. Det er vanlig på Svalabard at byggene er hevet noe over bakken, som bildet viser. (Foto: Ragnhild Utne)
Enkelte av pelene kunne nærmest sparkes i stykker, skadene var store. Det var ikke mer enn syv av pelene som var i så dårlilg forfatnign som den på bildet, forteller prosjektleder Walter Dybwad. (Foto: Ragnhild Utne)
De rødbrune H-bjlekene i stål har ertattet over 60 år gamle trepeler. De nye er forankret i fjell, mens trepelene kun gikk 6 meter ned i permafrosten. (Foto: Ragnhild Utne)
Her er første etasjen fjernet i boligavdelingen, med selve kirke-delen av bygget lenger bak. (Foto: LNS)
Ny første etasje er påbegynt, eller i hvert fall dekket den skal hvile på. De byggtekniske utfordringene er større på Svalbard enn de fleste andre steder i Norge. (Foto: LNS)
Ny første etasje under oppføring i den delen av kirkebygget som inneholder kontorloklaer og bolig. (Foto: Ragnhild Utne)
At bygg står på stylter, hevet noe over bakken, er vanlig på Svalbard. Det har bidratt til å gjøre reparasjonsarbeiene noe enklere enn de ellers ville vært. (Foto: Ragnhild Utne)
Armeringen er på plass, snart kommer betongen. Spesielt her er selv om første etasje er fjernet så står fortsatt etasje to og tre, understøttet av søylene. (Foto: Ragnhild Utne)
Fra reparasjonsarbeider på kirken i Longyearbyen
Betongstøp i vill og vakker natur på Svalbard. (Foto: Ragnhild Utne)

Uten å flytte kirken er 120 trepeler 6 meter ned i permafrost skfitet mot stålpeler til fjell. I april eller mai står kirken klar for gjenåpning.

Den første kirken på Svalbard ble bygget i 1921 – det gikk raskt, kun 50 dager tok det fra byggestart til vigsling. Longyearbyen ble bombet i 1943, og kirken brant ned.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå