Kinesisk satellittnavigasjon

  • ikt

Det virker imidlertid som om en reell, positiv avgjørelse alt er fattet, og saken kommer opp til ny formell behandling i april. På den andre siden av kloden er Kina i full gang med opprettelsen av sitt Beidou-system, der romsegmentet skal bestå av to satellitter i geostasjonære baner. Beidou 1, som kalles en prøvesatellitt, ble skutt opp med en Long March 3A rakett 31. oktober i fjor, og er nå på plass ved 140 grader øst. Beidou nummer to fulgte etter 21. desember.

Om systemet dermed er operativt, vites foreløpig ikke, men med en plassering ved omkring 70 grader øst vil i hvert fall hele regionen kunne dekkes. Kina har vært en vesentlig bruker av det amerikanske GPS-systemet, og har diskutert en mulig anvendelse av Glonass med russerne. Beidou vil kunne supplere andre systemer, men kan også gi Kina en ønsket uavhengighet både sivilt og militært.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå