Kineserne går for tresprit

Metanol er et enklere alkohol enn etanol (CH 3OH kontra C 2H 5OH) og er derfor ikke så energirik som etanol. Men den er enklere å framstille. Metanol kan framstilles fra trevirke og gir 60 prosent mer volum per enhet enn etanol, som mer enn vel oppveier merforbruk på grunn av lavere energiinnhold.

De kinesiske bilfabrikante, deriblant Geely som eier Volvo, er blant de mest ivrige i å utvikle biler for å kjøre på bensin med etanolinnblanding. Å konvertere til metanol vil ikke by på store utfordringer.

Årsaken til at kineserne ønsker å gå over på metanol er først og fremst frykten før økte matvarepriser dersom store arealer brukes til å dyrke fram vekster for å framstille etanol eller diesel. Derfor ønsker de i tillegg til metanol som kan enkelt framstiller fra trevirke også å utvikle prosesser som kan framstille DME – dimetyleter fra trevirke, som i mangt og meget kan erstatte diesel eller inngå i diesel som drivstoff. DME vil også bidra til å redusere forurensingen fra diesel.

Les mer om: