Kina lover å kutte ned på kullforbruket

Kina og USA enige om samarbeide tettere på klima.

Kina lover å kutte ned på kullforbruket
Kina er svært avhengig av kullkraft. Nå lover landet å redusere kullbruken. AP / NTB

Glasgow: Kina lover å kutte ned på kullbruken og USA lover å kutte utslipp av klimagassen metan. Det framkommer i en helt ny samarbeidsavtale mellom USA og Kina.