Kina alvorlig truet av klimaendringer

Kina alvorlig truet av klimaendringer
UTSATT: Landbruket i Kina er utsatt dersom det blir mer ekstremvær. Her plukker en bonde vannmeloner i et telt på en oversvømt gård i Zhejiang-provinsen i juni i fjor. Bilde: Reuters

Mindre avlinger, redusert vannføring i elvene og mer tørke er noe av det som kan være i vente.

Les også: Kina stiller klimakrav

Følger og kostnader

Klimaendringene kan tvinge fram store omskiftninger i måten Kina brødfør seg selv på, fastslås det i den nye utredningen, som er utført på oppdrag fra kinesiske myndigheter. I utredningen sammenstilles foreliggende kunnskap om hvilke følger global oppvarming kan ventes å få, og hvilke kostnader dette vil påføre Kina.

I rapporten fastslås det at menneskeskapte utslipp av klimagasser fra industri, transport og endret arealbruk fører til global oppvarming som på sikt vil true Kinas økonomiske utvikling, kineseres helse og kinesisk matvareproduksjon.

«Kina står foran ekstremt dystre økologiske og miljømessige forhold», advares det i den 710 sider lange rapporten.

Les også: – En fare for at man handler for sent

Rammer landbruket

Kina er i dag det landet i verden som har størst utslipp av klimagasser. I den nye utredningen legges det til grunn at utslippene vil fortsette å vokse og ikke gå ned igjen før rundt år 2030. Store kutt antas ikke å komme før rundt år 2050.

Kineserne anslår videre at klimaendringene vil føre til en reduksjon i kornproduksjonen på 5– 20 prosent i perioden fram til år 2050. Gjødningseffekt fra økt konsentrasjon av CO2 i atmosfæren kan imidlertid motvirke dette.

I utredningen påpekes det også at framskritt i landbruket kan bidra til å holde produksjonen oppe.

– Klimaendringenes observerte virkninger på landbruket har vært både positive og negative, men hovedsakelig negative, sier klimaforsker Lin Erda, en av rapportens hovedforfattere, til nyhetsbyrået Reuters.

Utredningen er skrevet av forskere og tjenestemenn i samarbeid. Den følger opp en tilsvarende utredning fra 2007.

Les også: Varsler mer ekstremvær

Dyrere tilpasning

I en periode vil folk klare å tilpasse seg klimaendringene, men dette vil bli stadig dyrere, ifølge Lin.

Det ventes at gjennomsnittstemperaturen i Kina innen utgangen av dette århundret vil være mellom 2,5 og 4,6 grader høyere enn gjennomsnittstemperaturen i perioden 1961– 1990.

Oppvarmingen kan få alvorlige følger for Kinas vannressurser. Nedbøren kan ventes å bli mer konsentrert rundt enkelte perioder, noe som innebærer at både tørke og flom vil bli mer hyppig.

I lavereliggende strøk ventes det også at stigende havnivå vil kunne true store byer.

Les også:

– Klimautslippene må ned før 2020

Solheim gir Durban-ros – får ris

– Ingen bryr seg om helseeffekten av klimatiltak

Les mer om: